Obchodní právo

Zákonné normy související s obchodněprávní problematikou a dopady těchto norem např. na úpravu smluvních vztahů, možnosti zakládání a rušení obchodních společností, konkursní řízení či vymáhání pohledávek.

Aktuality