Monitoring sbírky

Týdně publikované chronologické přehledy právních předpisů a mezinárodních smluv publikovaných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv České republiky. k vybraným předpisům jsou dostupné odborné komentáře.

Monitoringy jsou publikovány po týdnech