Hlavní informace o službě

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Pokud zjistí poplatník úhrady, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné úhradové přiznání.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která nakládá s vydobytými nerosty a zjistí, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada. 

Výstup služby

Dodatečné přiznání k úhradě

Benefit služby

Splnění povinnosti vůči veřejným rozpočtům.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, kdy těžební organizace zjistí, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenované přiznání (v případě podání datovou schránkou), popř. jeho elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře v elektronické podobě jsou interaktivní. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva, vyplnění interaktivního formuláře). 

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit podání na příslušný obvodní báňský úřad.

Formuláře v tištěné podobě poskytne na vyžádání obvodní báňský úřad.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na příslušný obvodní báňský úřad, nebo adresovat poštovní zásilku na příslušný obvodní báňský úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžaři platí státu daně za používání dobývacího prostoru. Je to povinnost

Všichni těžaři platí státu za vydobyté nerosty a také za to, že využívají dobývací prostor. Jde vlastně o jakési daně z těžby.  

Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů je dána zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),“ informuje Státní báňská správa.  

Ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) mají „tato peněžitá plnění charakter daně“. 

Podobně jako je vašim správcem daně místně příslušný finanční úřad, správcem zmíněných úhrad je obvodní báňský úřad, v jehož obvodu nerosty těžíte/dobýváte. 

Podobnost s komunikací podnikatelů s finančním úřadem tím nekončí. Poplatník úhrady z dobývacího prostoru musí také podávat tzv. úhradové přiznání, a to jednou za rok. 

Podrobnosti si přečtěte v pokynech k vyplnění přiznání (viz níže). Jednou za čtvrtletí se platí zálohy. 

Pokud zjistí poplatník, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhrada, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné úhradové přiznání.

Formulář úhradového přiznání najdete na stránkách Státní báňské správy 

Pokud své povinnosti neplníte, hrozí vám sankce podle daňového řádu, tj. stejné jako například u neodevzdání přiznání a nezaplacení daně z příjmů. 

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.  

Datová schránka: rn6aas6  
E-mail: info@cbusbs.cz