Odborná způsobilost příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů podniků a zaměstnanců v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Každý zaměstnanec zařazený v jednotce hasičského záchranného sboru podniku a člen vykonávající službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání, musí splnit požadavek získat odbornou způsobilost. Tuto způsobilost získá úspěšným absolvováním kurzu k získání odborné způsobilosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste zaměstnanec zařazený v jednotce hasičského záchranného sboru podniku jako velitel, strojník, technik speciálních služeb, nebo pokud vykonáváte službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání, ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“).

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně fyzické osobě - zaměstnanci pro výkon činností v jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku.

Benefit služby

Po získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona o požární ochraně můžete vykonávat činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu je potřeba řešit, v případě, že jste zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru podniku anebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku a vykonáváte službu jako svoje zaměstnání. Fyzická osoba - zaměstnanec absolvuje odbornou přípravu a musí úspěšně vykonat zkoušku před komisí, a to do 12 měsíců od ustanovení do funkce.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Musíte vyplnit přihlášku do kurzu odborné způsobilosti a následně úspěšně absolvovat příslušný kurz odborné způsobilosti.

Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany nebo na webu Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Prostřednictvím personalisty podniku, příp. jiné určené osoby, je potřeba zaslat přihlášku

  • Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek; lze zaslat emailem na adresu: podatelna@sospofm.cz
  • nebo na adresu Školního a vzdělávacího zařízení HZS ČR, Trnkova 85, 628 00, Brno,; lze zaslat e-mailem na adresu: spisovna@svzbm.izscr.cz,
  • případně lze přihlášku zadat elektronicky do systému Centrální evidence odborné způsobilosti (CEOZ).
Následně obdržíte pozvánku do kurzu odborné způsobilosti, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Realizace kurzu je zpoplatněna, smlouvu o provedení kurzu uzavírá příslušný podnik se vzdělávacím zařízením.

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Musíte vyplnit přihlášku do kurzu odborné způsobilosti a následně úspěšně absolvovat příslušný kurz odborné způsobilosti.

Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany nebo na webu Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Prostřednictvím personalisty podniku, příp. jiné určené osoby, je potřeba zaslat přihlášku

  • Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek; poštovní schránka 56, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 12
  • nebo na adresu Školního a vzdělávacího zařízení HZS ČR, Trnkova 85, 628 00, Brno.
Následně obdržíte pozvánku do kurzu odborné způsobilosti, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Realizace kurzu je zpoplatněna, smlouvu o provedení kurzu uzavírá příslušný podnik se vzdělávacím zařízením.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7

Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 16.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem