Odborná způsobilost velitelů, strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, kteří činnost v jednotce nevykonávají jako svoje zaměstnání

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Fyzická osoba, která je zařazena v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník, ale tuto činnost v jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání, může tyto činnosti vykonávat jen s příslušnou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost získá úspěšným absolvováním kurzu k získání odborné způsobilosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste fyzická osoba zařazená v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel, strojník, ale tuto činnost v jednotce nevykonáváte jako svoje zaměstnání. Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pro výkon činností v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku pro funkci velitel nebo strojník.

Benefit služby

Po získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona o požární ochraně můžete vykonávat činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu je potřeba řešit, v případě, že jste zařazen v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník, ale službu v jednotce nevykonáváte jako svoje zaměstnání. Fyzická osoba absolvuje odbornou přípravu a musí úspěšně vykonat zkoušku před komisí, a to do 12 měsíců ode dne zařazení na funkci.

Způsob vyřízení

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku přihlašuje příslušné členy jednotky (velitele, strojníky) do kurzů odborné způsobilosti dle Plánu odborné přípravy dobrovolných jednotek, který zpracovává místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje na daný kalendářní rok.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku přihlašuje příslušné členy jednotky (velitele, strojníky) do příslušných kurzů.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7

Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 16.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem