Hlavní informace o službě

Pokud těžební organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska stanovením dobývacího prostoru, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní báňský úřad o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, že se organizaci oprávnění odnímá (odejmout dobývací prostor).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, která nepožádala do tří let od stanovení dobývacího prostoru o povolení hornické činnosti. 

Výstup služby

Odejmutí dobývacího prostoru

Benefit služby

Efektivní nakládání s těžebními právy.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, že těžař nepožádal o povolení hornické činnosti do tří let od stanovení dobývacího prostoru.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je třeba mít v naskenované podobě všechny dokumenty, které dokládají, proč organizace nepožádala o povolení hornické činnosti. Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu (s ověřenými elektronickými podpisy) nebo přes datové schránky.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Jedná se o řízení zahajované a vedené obvodním báňským úřadem z moci úřední. 

Pro elektronickou komunikace je třeba mít e-mail, elektronický podpis, popř. datovou schránku.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Osobní komunikace probíhá mezi klientem a příslušným obvodním báňským úřadem převážně v sídle tohoto obvodního báňského úřadu, popř. v místě, kde se nachází dobývací prostor (při místním šetření). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Osobní komunikace je možná na adrese příslušného obvodního báňského úřadu, nebo zasláním poštovní zásilky tomuto úřadu. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Nevyužijete „dobývací prostor“ včas? Úřad vám těžbu nemusí povolit

Firmy, které dostanou od báňského úřadu takzvané oprávnění k využití dobývacího prostoru, musejí požádat o povolení hornické činnosti.

Pokud tak neučiní do tří let (od vzniku oprávnění), může příslušný obvodní báňský úřad rozhodnout, že společnosti oprávnění odejme.

V českých podmínkách jde spíše o formalitu, protože většina podniků, která o oprávnění žádá, chce začít těžit neprodleně, přesto by měli těžaři vědět, že tuto pravomoc ČBÚ má. Důvodem je efektivní nakládání s těžebními právy a omezení možnosti jejich zneužívání.

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je třeba mít v naskenované podobě všechny dokumenty, které dokládají, proč společnost nepožádala o povolení hornické činnosti. Potřebné skutečnosti můžete oznámit na vašem obvodním úřadě osobně.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz