Odejmutí oprávnění – dobývacího prostoru – z moci úřední

Hlavní informace o službě

Pokud těžební organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska stanovením dobývacího prostoru, nepožádá do tří let od doby vzniku tohoto oprávnění obvodní báňský úřad o povolení hornické činnosti, může obvodní báňský úřad rozhodnout, že se organizaci oprávnění odnímá (odejmout dobývací prostor).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, která nepožádala do tří let od stanovení dobývacího prostoru o povolení hornické činnosti. 

Výstup služby

Odejmutí dobývacího prostoru

Benefit služby

Efektivní nakládání s těžebními právy.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě, že těžař nepožádal o povolení hornické činnosti do tří let od stanovení dobývacího prostoru.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je třeba mít v naskenované podobě všechny dokumenty, které dokládají, proč organizace nepožádala o povolení hornické činnosti. Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu (s ověřenými elektronickými podpisy) nebo přes datové schránky.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Jedná se o řízení zahajované a vedené obvodním báňským úřadem z moci úřední. 

Pro elektronickou komunikace je třeba mít e-mail, elektronický podpis, popř. datovou schránku.

Transakční portál

http://www.cbusbs.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Osobní komunikace probíhá mezi klientem a příslušným obvodním báňským úřadem převážně v sídle tohoto obvodního báňského úřadu, popř. v místě, kde se nachází dobývací prostor (při místním šetření). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Osobní komunikace je možná na adrese příslušného obvodního báňského úřadu, nebo zasláním poštovní zásilky tomuto úřadu. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 26.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem