Oznámení o sběru reprodukčního materiálu

Hlavní informace o službě

Podáte oznámení o sběru reprodukčního materiálu lesních dřevin, pověřená osoba (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) vezme na vědomí, že je plánován sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin. Bez tohoto oznámení nemůžete následně požádat o vydání potvrzení o původu pro reprodukční materiál.

Sadební a semenný materiál, který nemá potvrzení o původu nelze uvádět do oběhu!

číst dále

Týká se vás to, pokud

Máte v úmyslu uskutečnit sběr semen, odběr částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, nebo zamýšlíte sloučení reprodukčního materiálu a odběr částí rostlin při následném vegetativním množení.

Výstup služby

Oznámením o sběru splníte povinnost, kterou vám ukládá zákon

Benefit služby

Získáte potvrzení o původu, na jehož základě můžete uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu (prodávat).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoliv, kdy máte v úmyslu provádět sběr semenného materiálu, vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaného zdroje, a hodláte s tímto reprodukčním materiálem dále nakládat – prodávat, nebo pěstovat pro další prodej, nebo sloučit oddíly reprodukčního materiálu.

Oznámení o sběru musíte podat minimálně 15 dnů před začátkem sběru.

Faktický začátek sběru na místě musíte nahlásit 2 dny předem (telefonicky nebo emailem) místně příslušnému pracovníkovi ÚHÚL (kontakt na příslušného pracovníka naleznete v rámci Vám místně příslušné pobočky, v záložce "reprodukční materiál lesních dřevin").

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Řádně vyplněný formulář "Oznámení o sběru" dostupný na webových stránkách Ministerstva zemědělství nebo vyplněný online na portále ERMA2 .

Oznámení o sběru musí krom jiného zejména obsahovat:

  • identifikace uznaného zdroje
  • identifikace vlastníka zdroje
  • předpokládané množství sebrané suroviny
  • předpokládaná doba sběru

Kde a jak službu řešit elektronicky

Službu můžete řešit na webových stránkách Ministerstva zemědělství, kde najdete příslušný formulář.

Vyplněný formulář můžete podat prostřednictvím datové schránky ÚHÚL a emailových adres pracovníků ÚHÚL vám místně příslušné pobočky.

Oznámení o sběru musí být podáno minimálně 15 dnů před začátkem samotného sběru.

Oznámení o sběru můžete podat také online prostřednictvím portálu ERMA2.

Na oznámení o sběru závisí následné vydání potvrzení o původu, které deklaruje původ reprodukčního materiálu.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Řádně vyplněný formulář "Oznámení o sběru"  dostupný na webových stránkách Ministerstva zemědělství, nebo online formulář na portálu ERMA 2 (formulář vyplněný online lze převést do PDF a následně vytisknout).

Oznámení o sběru musí krom jiného zejména obsahovat:

  • identifikace uznaného zdroje
  • identifikace vlastníka zdroje
  • předpokládané množství sebrané suroviny
  • předpokládaná doba sběru

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Oznámení o sběru musí být podáno minimálně 15 dnů před začátkem samotného sběru na adresu ústředí nebo vám místně příslušné pobočky ÚHÚL.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Mohu ve svém lese sbírat, nebo vyzvedávat reprodukční materiál lesních dřevin pro vlastní potřebu bez "Oznámení o sběru"?

ANO. Pro takový reprodukční materiál však nelze vydat potvrzení o původu a NENÍ HO MOŽNÉ UVÁDĚT DO OBĚHU.

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 23.01.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Sběr semen, rostlinných řízků či roubů musíte oznámit úřadu

Máte v úmyslu sbírat semena, odebírat části rostlin či sadební materiál z přirozeného zmlazení, nebo jinak pracujete s reprodukčním materiálem?V tom případě to musíte oznámit Ústavu pro hospodářskou úpravu lesu (ÚHUL)

Následně je nutné ještě požádat o potvrzení o původu pro reprodukční materiál. Bez prvotního oznámení o sběru to ovšem není možné.

Reprodukčním materiálem se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Problematiku reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR upravují zákon č. 149/2003 Sb. a vyhláška č. 29/2004 Sb.

po oznámení můžete materiál dále prodávat, pěstovat ho nebo s ním jinak nakládat.

Oznámení je třeba podat nejpozději 15 dní před začátkem sběru. Práce na místě, kde chcete sbírat, následně ještě telefonicky či e-mailem nahlásíte příslušnému pracovníkovi ÚHUL.

Službu můžete řešit elektronicky či osobně. Řádně vyplněný formulář odevzdají zájemci na ústředí nebo místně příslušnou pobočku ÚHÚL. Ústředí ústavu sídlí v Brandýse nad Labem.

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu (jako orgán veřejné moci) zodpovědné