Potvrzení o osobním vlastnictví exempláře živočicha drženého k nekomerčním účelům (např. domácího mazlíčka)

Hlavní informace o službě

Potvrzení o osobním vlastnictví umožnuje cestování přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí s živými exempláři živočichů dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU v oblasti obchodování s ohroženými druhy, kteří jsou drženi k nekomerčním účelům (domácí mazlíčci apod.) 

Potvrzení o osobním vlastnictví vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba, která hodlá pravidelně cestovat přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí se svými živými exempláři živočichů pro osobní nekomerční účely (domácí mazlíčci apod.).

Výstup služby

Potvrzení o osobním vlastnictví

Benefit služby

Jeden doklad potvrzení můžete při cestování s exemplářem použít opakovaně a vícenásobně namísto standardních povolení k vývozu a dovozu, která jsou jednorázová. Platnost potvrzení je maximálně 3 roky od vydání. Můžete je použít také jako doklad o legálním původu exempláře.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud hodláte pravidelně cestovat přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí se svými živými exempláři živočichů pro osobní nekomerční účely (domácí mazlíčci apod.), můžete si v předstihu místo jednorázového dovozního/vývozního povolení CITES na základě žádosti podané Ministerstvu životního zařídit potvrzení o osobním vlastnictví.  

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání potvrzení o osobním vlastnictví musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o osobním vlastnictví musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti (v typu povolení musíte zaškrtnout kolonku Ostatní a specifikovat, že se jedná o potvrzení o osobním vlastnictví) a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.);

registrační list u povinně registrovaných exemplářů

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání potvrzení o osobním vlastnictví musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o osobním vlastnictví musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti (v typu povolení musíte zaškrtnout kolonku Ostatní a specifikovat, že se jedná o potvrzení o osobním vlastnictví) a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.);

registrační list u povinně registrovaných exemplářů

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení o osobním vlastnictví (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 19.05.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Potvrzení o osobním vlastnictví domácího mazlíčka 

Potvrzení od Ministerstva životního prostředí potřebujete zejména v případě, že se zvířaty cestujete za hranice EU do třetích zemí. Držení k nekomerčním účelům znamená primárně domácí chov. Jedná se tedy především o domácí mazlíčky. 

Podrobnosti najdete v nařízení Komise ES č. 865/2006 článek 37  

Výhodou je, že jeden doklad potvrzení můžete při cestování se zvířaty používat opakovaně (na rozdíl od standardních povolení k vývozu a dovozu, která jsou jednorázová). Povolení je navíc platné tři roky. 

Co musí žádost obsahovat? 

  • vyplněné formuláře Žádosti (v typu povolení musíte zaškrtnout kolonku Ostatní a specifikovat, že se jedná o potvrzení o osobním vlastnictví) a Evidenční karty – Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2); 
  • doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady ES 338/97 
  • registrační list u povinně registrovaných exemplářů (podle zákona 100/2004 Sb.) 

Podrobné informace pro žadatele o povolení CITES vydávaná MŽP najdete na stránkách ministerstva.  

Vyplněnou žádost můžete podat osobně na podatelnu MŽP, poslat poštou na adresu Vršovická 65, Praha 10 . Případně lze vyřešit přes datovou schránku MŽP, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (adresa: posta@mzp.cz).