Povolení k provozování záchranného centra CITES

Hlavní informace o službě

Péči o zadržené, zabavené či zajištěné živé exempláře ohrožených druhů rostlin a živočichů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) zajišťují k tomu účelu povolená záchranná centra.

Pokud chcete takové záchranné centrum provozovat, musíte požádat o povolení Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba a hodláte se ve svém zařízení starat o zadržené, zabavené či zajištěné živé exempláře ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Výstup služby

Povolení k provozování záchranného centra

Benefit služby

V případě získání povolení k provozování záchranného centra jste oprávněni zajišťovat péči o zadržené, zabavené či zajištěné živé exempláře ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud hodláte provozovat záchranné centrum k péči o zadržené, zabavené či zajištěné živé exempláře ohrožených druhů rostlin a živočichů musíte k tomu získat povolení, které uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání povolení k provozování záchranného centra musíte podat žádost.

Žádost o vydání povolení musí obsahovat:

 • označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele;
 • čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám;
 • seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit;
 • popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů;
 • návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské péče;
 • adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání povolení k provozování záchranného centra musíte podat žádost.

Žádost o vydání povolení musí obsahovat:

 • označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele;
 • čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám;
 • seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit;
 • popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů;
 • návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské péče;
 • adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání povolení k provozování záchranného centra (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 29.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete nabídnout azyl zvířatům v záchranném centru? Zelenou vám dá MŽP 

Pravomocně zabavená nebo odchycená exotická (chráněná) zvířata nacházejí azyl v záchranných stanicích a centrech CITES (většinou při zoologických zahradách), kde zůstávají v dlouhodobé péči, případně jsou nabídnuta dalším zoologickým zahradám. 

Pokud chcete takové centrum, pečující o živočichy případně i rostliny, chráněné Úmluvou o mez. obchodu s ohoroženými druhy (CITES) provozovat, potřebujete k tomu povolení Ministerstva životního prostředí. 

Rozhodnutí vydává úřad do 30 dnů od zahájení řízení, tedy od podání žádosti. 

O povolení musíte požádat písemně. V žádosti je potřeba mimo jiné označit vlastníka centra nebo osoby žádající (případně obou, pokud nejde o stejného člověka), seznam exemplářů / druhů, které budou v centru umístěny, popis zařízení a jeho kapacity či jeho adresu. 

Podrobnější informace najdete na BusinessInfo.cz 

Vyplněnou žádost můžete podat osobně na podatelnu MŽP, poslat poštou na adresu Vršovická 65, Praha 10. Případně lze vyřešit přes datovou schránku MŽP, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (adresa: posta@mzp.cz