Přestupkové řízení u fyzické osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Hlavní informace o službě

Přestupkové řízení u fyzické osoby je prováděno na základě zjištění, že došlo k porušení pravidel ekologického zemědělství.

Jako fyzická osoba se dopustíte přestupku když

 1.  odkazujete na ekologickou produkci aniž by všechny složky produktu pocházely z ekologického zemědělství a bez řádné registrace a certifikace produktu,
 2. dovezete ze třetí země produkt a uvedete ho na trh jako ekologický produkt, který ale nesplňuje podmínky ekologického zemědělství (nemá certifikát jako bio produkt),
 3. nesplníte povinnost uloženou zvláštním opatřením podle stanoveného termínu,
 4.  použijete produkty a látky, které nejsou v ekologickém zemědělství povolené, 
 5.  nevedete záznamy o ekologické produkci (zásoby, účetní doklady, deník léčiv zvířat, apod.), 
 6.  nezpracujete nebo neuchováte popis hospodářské jednotky a záznamy o přijatých opatřeních,
 7. chováte stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neekologickým způsobem odrůdy, které nelze snadno rozlišit,
 8. používáte v chovu zvířat chemicky syntetizovaná alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika, 
 9. nedodržíte pravidla přechodu na ekologickou produkci (například přechodné období konvenčních zvířat přivedených na farmu)
 10.  nerozdělíte zřetelně zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provozní jednotky nebo neudržujete pozemky, zvířata a produkty určené k neekologické produkci odděleně od pozemků, zvířat a produktů využívaných pro ekologickou produkci, nebo
 11. nesplníte jinou povinnost stanovenou legislativou.

číst dále

Výstup služby

Rozhodnutí o přestupcích

Způsob vyřízení

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za přestupek lze uložit pokutu do

 • 100 000 Kč, jde-li o porušení uvedeném v Popisu služby body 1, 2, 3 nebo 4,
 • 50 000 Kč, jde-li o porušení uvedeném v Popisu služby body 8, 9 nebo 10,
 • 20 000 Kč, jde-li o porušení uvedeném v Popisu služby body 5, 6, 7 nebo 11.

Pokutu je možné uhradit buď poštovní poukázkou nebo na bankovní účet Ministerstva zemědělství (19-1226001/0710).

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 28.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ekologičtí zemědělci čelí za porušování pravidel přestupkovému řízení

Přestupkové řízení je vedeno proti fyzické osobě, pokud porušila pravidla ekologického zemědělství.

Kdy a za jakých okolností se fyzická osoba může dopustit přestupku si přečtěte v paragrafu 33 zákona o ekologickém zemědělství

Za přestupky fyzické osoby je možné udělit pokutu od 20 do 100 tisíc korun.

Kdo podniká jako ekologický zemědělec si přečtěte níže.

Mezi ekologické podnikatele mohou být zařazeni

 • Zemědělci
 • Výrobci biopotravin
 • Obchodníci (osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu)
 • Dovozci biopotravin a bioproduktů
 • Vývozci biopotravin a bioproduktů
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
 • Ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub
 • Ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin

Pokud se chcete stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod. registrujte se.

Problematiku ekologického zemědělství upravuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu zemědělství, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu. Zodpovědným útvarem je oddělení ekologického zemědělství