Registr ekologických podnikatelů

Hlavní informace o službě

Při registraci do ekologického zemědělství dojde k zápisu do Registru ekologických podnikatelů (REP), do seznamu ekologických podnikatelů v České republice.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Zaregistrovali jste se do ekologického zemědělství.

Výstup služby

Zápis do registru (seznamu)

Způsob vyřízení

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 28.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Tato aplikace zpřístupňuje veřejné údaje o subjektech podnikajících v ekologickém zemědělství, kterým Ministerstvo zemědělství udělilo registraci podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Mezi ekologické podnikatele mohou být zařazeni

 • Zemědělci
 • Výrobci biopotravin
 • Obchodníci (osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu)
 • Dovozci biopotravin a bioproduktů
 • Vývozci biopotravin a bioproduktů
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
 • Ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub
 • Ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin

Pokud se chcete stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod. zaregistrujte se.

Každý, kdo podniká v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v EZ.

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu zemědělství, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu. Zodpovědným útvarem je oddělení ekologického zemědělství