Registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky z ohrožených druhů rostlin a živočichů

Hlavní informace o službě

Registrace umožňuje zjednodušený postup při obchodu s biologickými vzorky z exemplářů ohrožených druhů rostlin a živočichů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), neboť k vývozu a dovozu biologických vzorků přes vnější hranice Evropské unie můžete využít předvyplněná povolení CITES, jež obdržíte při registraci. Nemusíte tak pro každý jednotlivý dovoz či vývoz žádat o povolení CITES.

Používá se např. pro biologické vzorky jako jsou krevní stěry, krev ve zkumavce do 5 ml, sekrety (sliny, jed, mléko) do 5 ml, malá množství fixovaných tkání pro histologické a elektron-mikroskopické vyšetření, výtěry pro mikrobiologické vyšetření, malá množství vlasů, chlupů, kůže, peří, šupin apod. pro genetické a soudní zkoušky, analýzu DNA, zjišťování parazitů a patogenů aj. zkoušky, buněčné linie a tkáňové kultury in vitro.

Registraci k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky provádí na základě žádosti Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pravidelně přes vnější hranice Evropské unie dovážet či vyvážet biologické vzorky z exemplářů ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Výstup služby

Zaregistrování k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky z ohrožených druhů rostlin a živočichů

Benefit služby

Na základě registrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky můžete k vývozu a dovozu biologických vzorků s obsahem exemplářů ohrožených druhů přes vnější hranice Evropské unie využít předvyplněná povolení CITES, jež obdržíte při registraci a nemusíte tak pro každý jednotlivý dovoz či vývoz žádat o povolení CITES.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Registraci k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky využijete především, pokud pravidelně přes vnější hranice Evropské unie dovážíte a vyvážíte biologické vzorky z exemplářů ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K zaregistrování ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky musíte podat žádost.

Žádost o registraci musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti (v typu povolení musíte zaškrtnout kolonku Ostatní a specifikovat, že se jedná o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky) a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti;

• písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů;

• odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K zaregistrování ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky musíte podat žádost.

Žádost o registraci musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti (v typu povolení musíte zaškrtnout kolonku Ostatní a specifikovat, že se jedná o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky) a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti;

• písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů;

• odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení o osobním vlastnictví (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 29.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jednodušší obchod s biologickými vzorky zařizuje ministerstvo životního prostředí 

Pokud chcete pravidelně za hranice Evropské unie vyvážet (případně dovážet) biologické vzorky z ohrožených druhů rostlin a živočichů, můžete se registrovat k takzvaným „zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky“.  

Zmíněná registrace umožňuje jednodušší obchod s těmito vzorky. K jejich vývozu a dovozu přes vnější hranice Evropské unie totiž může subjekt využít předvyplněná povolení CITES, která obdrží při samotné registraci 

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Po registraci už nemusíte pro každý jednotlivý dovoz či vývoz žádat o jednotlivá/specifická povolení  

Co jsou biologické vzorky z exemplářů ohrožených rostlin a živočichů: 

 • krevní stěry 
 • krev ve zkumavce do 5 ml 
 • sekrety (například jed, mléko) do 5 ml 
 • tkání pro histologické a mikroskopické vyšetření 
 • výtěry pro mikrobiologické vyšetření 
 • chlupy, kůže, peří, šupiny apod. pro genetické a soudní zkoušky 
 • vzorky pro analýzu DNA 
 • vzorky pro zjišťování parazitů a patogenů 
 • buněčné linie a tkáňové kultury in vitro. 

K povolení musíte podat žádost na ministerstvo životního prostředí 

Žádost o registraci musí obsahovat: 

 • vyplněné formuláře Žádostia Evidenční karty – Formuláře žádostí o doklady 
 • seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti; 
 • písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít dopad na zachování dotčených druhů; 
 • odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení. 

Žádost je poměrně složitá. Zájemcům tedy doporučujeme, aby se v případě nejasností obrátili na ministerstvu životného prostředí, které žádosti zpracovává.