Získání odborné způsobilosti v požární ochraně – TPO

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Potřebujete získat odbornou způsobilost v požární ochraně, a to pro výkon funkce technika požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“).

Technik požární ochrany je oprávněn plnit povinnosti vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně, zpracovávat dokumentaci podle § 27 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (kromě posouzení požárního nebezpečí).

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany.

Benefit služby

Získáním odborné způsobilosti můžete jako technik požární ochrany vykonávat činnosti v oblasti požární ochrany.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoliv. Pro získání odborné způsobilosti je potřeba úspěšně vykonat zkoušku odborné způsobilosti před komisí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Technikem požární ochrany se může stát fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Je nezbytné podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti.

Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Odbornou způsobilost technika požární ochrany řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti lze zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sospofm.cz.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč.

Kolkovou známku odevzdáváte po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Technikem požární ochrany se může stát fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Je nezbytné podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti.

Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Odbornou způsobilost technika požární ochrany řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem:

Poštovní schránka 56
Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek 12

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti lze podat osobně nebo doručit poštou na uvedenou adresu školy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč.

Kolkovou známku odevzdáváte po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7
Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Poslední kontrola k 18.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak se stát technikem požární ochrany? Složte zkoušku před ministerskou komisí

Požární technik plní povinnosti vyplývající z § 5, § 6, § 16 odst. 1 a § 16a Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Kontroluje dodržování předpisů požární ochrany ve firmách, školí preventisty a členy požárních hlídek, spravuje techniku či dlouhodobě sleduje okolnosti a podmínky pro hašení požárů.

Také on potřebuje ke své práci osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany. Vydání osvědčení je podmíněno složením zkoušky před odbornou komisí ustavenou Ministerstvem vnitra České republiky. Formulář přihlášky ke zkoušce je dostupný na webu Střední odborné školy PO a Vyšší odborné školy PO. Přihlášku lze poslat elektronicky na e-mail: podatelna@sospofm.cz

V případě nejasností se můžete obrátit přímo na pracovníky výukového centra, kde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s problémy spojenými s uznáním či absolvováním příslušné zkoušky. E-mail: info@sospofm.cz. Se souvisejícími dotazy se obracejte na ministerstvo vnitra nebo hasičský záchranný sbor.