Vydání předchozího souhlasu obvodního báňského úřadu s převodem dobývacího prostoru

Hlavní informace o službě

Těžební organizace může převést dobývací prostor na jinou organizaci na základě smlouvy, a to po předchozím souhlasu, který vydává obvodní báňský úřad. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžařů, kteří zamýšlejí převést si mezi sebou dobývací prostor.

Výstup služby

Rozhodnutí o předchozím souhlasu

Benefit služby

Předchozí souhlas umožňuje převod dobývacího prostoru. 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě záměru těžaře převést dobývací prostor na jinou těžební organizaci. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

On-line formulář je dostupný na veřejném portálu AIS SBS.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obovdního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva).

Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronický kontakt na podatelny obvodních báňských úřadů.

Transakční portál

E-podatelna obvodních báňských úřadů

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

Formuláře v tištěné podobě (na rozdíl od on-line formuláře) nejsou, žádost může mít volnou formu. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 26.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem