Výjimka ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely

Hlavní informace o službě

Dovoz výrobků z tuleních mláďat tuleně grónského (Pagophilus groenlandicus) a čepcola hřebenatého (Cystophora cristata) do České republiky je pro obchodní účely zakázán.

Pokud hodláte do České republiky dovézt výrobky z tuleních mláďat výše uvedených druhů, musíte získat výjimku ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely.

Výjimka ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely vám může být na základě podané žádosti udělena Ministerstvem životního prostředí za předpokladu, že prokážete že výrobky z tuleních mláďat jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá do České republiky dovézt výrobky z tuleních mláďat tuleně grónského (Pagophilus groenlandicus) a čepcola hřebenatého (Cystophora cristata) pro obchodní účely. 

Výstup služby

Výjimka ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely

Benefit služby

Na základě udělené výjimky můžete do České republiky k obchodním účelům dovážet výrobky z tuleních mláďat tuleně grónského (Pagophilus groenlandicus) a čepcola hřebenatého (Cystophora cristata).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud hodláte do České republiky k obchodním účelům dovézt výrobky z tuleních mláďat z tuleně grónského (Pagophilus groenlandicus) a čepcola hřebenatého (Cystophora cristata), musíte v předstihu získat výjimku ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat, kterou na základě žádosti uděluje Ministerstvo životního prostředí. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musíte podat žádost.

Žádost o vydání výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musí obsahovat:

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním splnění podmínek pro udělení výjimky, že se jedná o výrobky z tuleních mláďat, jež jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu;
 • doklad o zaplacení správního poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o udělení výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musíte podat žádost.

Žádost o vydání výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musí obsahovat:

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním splnění podmínek pro udělení výjimky, že se jedná o výrobky z tuleních mláďat, jež jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu s platnými právními předpisy země původu;
 • doklad o zaplacení správního poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o udělení výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o udělení výjimky ze zákazu dovozu výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní účely musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 21.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Výrobky z tuleních mláďat dovezete do ČR jen výjimečně a s povolením 

Za následující výjimkou je ochrana tuleně grónského (Pagophilus groenlandicus) a čepcola hřebenatého (Cystophora cristata), přestože v případě tuleně grónského nejde o ohrožený druh. 

Obecně je totiž do České republiky (EU) zakázán dovoz výrobků z tuleních mláďat. Pokud chcete produkty z výše uvedených druhů do Česka dovážet, musíte požádat o úpovolení Ministerstvo životního prostředí. 

Zákon 100/2004 Sb. (o obchodování s ohoženými druhy) už v paragrafu 1 a v paragrafu 2 písmena i až j uvádí, že se zákon vztahuje speciálně na tuleně a produkty z tuleňů 

Povolení vám ministartsvo vydá jen v případě, že prokážete následující: výrobky jsou výhradně výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity (v souladu s platnými právními předpisy země původu – např. Grónsko, Špicberky (Norsko), Kanada). 

Co musí žádost obsahovat? 

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2); 
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním splnění podmínek pro udělení výjimky (viz výše) 

Žádost je opět zpoplatněna (1000 korun) a musíte k ní přidat doklad o zaplacení, jinak ji nelze vyřídit kladně.  

Další podrobnosti k této problematice sdělí zájemcům přímo na ministerstvu životního prostředí, které povolení uděluje.