Výjimka ze zákazu lovu kytovců

Hlavní informace o službě

Lov kytovců loďmi plujících pod vlajkou ČR je obecně zakázán, výjimka z uvedeného zákazu může být udělena Ministerstvem životního prostředí za účelem vědeckého výzkumu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba a hodláte na lodi plující pod vlajkou České republiky lovit kytovce za účelem vědeckého výzkumu.

Výstup služby

Výjimka ze zákazu lovu kytovců

Benefit služby

Na základě výjimky udělené Ministerstvem životního prostředí můžete na lodi plující pod vlajkou České republiky lovit kytovce za účelem vědeckého výzkumu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud za účelem vědeckého výzkumu hodláte lovit kytovce na lodích plujících pod vlajkou České republiky musíte si v předstihu zařídit udělení výjimky ze zákazu lovu kytovců na základě žádosti podané Ministerstvu životního prostředí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání výjimky ze zákazu lovu kytovců musíte podat žádost.

Žádost o vydání výjimky ze zákazu lovu kytovců musí obsahovat:

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním vědeckého účelu lovu kytovců;
 • informaci o předpokládaném množství odlovených kytovců, specifikaci jejich druhů a dalším zpracování vzorků v rámci vědeckého výzkumu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání výjimky ze zákazu lovu kytovců musíte podat žádost.

Žádost o vydání výjimky ze zákazu lovu kytovců musí obsahovat:

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním vědeckého účelu lovu kytovců;
 • informaci o předpokládaném množství odlovených kytovců, specifikaci jejich druhů a dalším zpracování vzorků v rámci vědeckého výzkumu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o udělení výjimky ze zákazu lovu kytovců (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 20.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Lov velryb a delfínu jen za přísných pravidel a jen pro vědecké účely 

Lov velryb ale i dalších kytovců jako jsou delfíni je v Česku zakázán. Lodě, které plují pod vlajkou ČR po světových mořích, kytovce lovit nesmějí.  

Výjimkou je lov pro vědecké účely. Povolení uděluje za přísných podmínek pouze Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Regulace lovu některých mořských živočichů je popsána v paragrafu 20 zákona 100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy. Ministerstvo také stanoví podmínky a především se s vaší žádosti obrací na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, která ji posuzuje (viz paragraf 27 zákona

Žádost o vydání výjimky ze zákazu lovu kytovců musí obsahovat: 

 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2); 
 • náležité zdůvodnění žádosti spojené s prokázáním vědeckého účelu lovu kytovců; 
 • informaci o předpokládaném množství odlovených kytovců, specifikaci jejich druhů a dalším zpracování vzorků v rámci vědeckého výzkumu. 

Žádost se všemi podklady můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu Vršovická 65, Praha 10. Případně lze žádost podat elektronickou cestou (e-mailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku). E-mailová adresa pro tyto účely: posta@mzp.cz 

Další podrobnosti vám sdělí přímo na ministerstvu životního prostředí, které žádosti zpracovává.