Vystavení potvrzení o původu dovezeného reprodukčního materiálu lesních dřevin na základě rozhodnutí Rady EU.

Hlavní informace o službě

Vystavení potvrzení o původu Ministerstvem zemědělství na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Máte v úmyslu dovézt reprodukční materiál lesních dřevin pro lesnický účel a vyhovuje podmínkám stanoveným rozhodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti.

Výstup služby

Potvrzení o původu importovaného reprodukčního materiálu

Benefit služby

Potvrzení o původu, umožňující využívat materiál pro lesnické účely.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jestliže se chystáte dovézt reprodukční materiál do České republiky ze třetích zemí na základě rozhodnutí o rovnocennosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Podat oznámení o dovozu reprodukčního materiálu volnou formou a požádat o vydání potvrzení o původu - "Žádost o vystavení potvrzení o původu".

Veškeré náležitosti, které máte uvést jsou vyznačeny ve formuláři.

Nedílnou součástí žádosti je CERTIFIKÁT OECD o rovnocennosti reprodukčního materiálu!

Kde a jak službu řešit elektronicky

1.Jste povinni zaslat oznámení o úmyslu dovážet reprodukční materiál na základě rozhodnutí o rovnocennosti na emailovou adresu Ministerstva zemědělství nebo do datové schránky MZe.

ID datové schránky: yphaax8 

A to 30 dnů před zamýšleným dovozem.

2. Po dovezení reprodukčního materiálu musíte požádat o vydání potvrzení o původu.

Žádost o vydání potvrzení o původu můžete podat prostřednictvím emailové adresy Ministerstva zemědělství nebo datové schránky.

Po splnění výše uvedených podmínek Vám bude vydáno potvrzení o původu.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Podat oznámení o dovozu reprodukčního materiálu volnou formou a požádat o vydání potvrzení o původu - "Žádost o vystavení potvrzení o původu".

Veškeré náležitosti, které máte uvést jsou vyznačeny ve formuláři.

Nedílnou součástí žádosti je CERTIFIKÁT OECD o rovnocennosti reprodukčního materiálu!

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. Jste povinni zaslat oznámení o úmyslu dovážet reprodukční materiál na základě rozhodnutí o rovnocennosti na adresu Ministerstva zemědělství.

 A to 30 dnů před zamýšleným dovozem.

2. Po dovezení reprodukčního materiálu musíte požádat o vydání potvrzení o původu.

Žádost o vydání potvrzení o původu můžete podat prostřednictvím adresy Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství

Oddělení ochrany lesů

Těšnov 65/17

Praha 1 – Nové Město

110 00

Po splnění výše uvedených podmínek Vám bude vydáno potvrzení o původu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

čeština/angličtina

Poslední kontrola k 28.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dovozce semen a plodů ze třetích zemí potřebuje osvědčení

Kdo do Česka dováží reprodukční materiál lesních dřevin ze zemí mimo Evropskou unii, musí předem tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství, které mu vydá osvědčení (potvrzení) o původu materiálu.

Osvědčení se vydává na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích. Po brexitu se toto rozhodnutí nově týká i Velké Británie (viz Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU 2021/536)

Reprodukčním materiálem lesních dřevin se rozumějí šišky, semena a plody, případně části rostlin (řízky, rouby, očka, hříženci, pruty, či explantáty) a také rostliny získané ze semenného materiálu.

Příklad: Dovezete-li semena exotických dřevin z Jižní Ameriky, musí vám stát vydat potvrzení o tom, že je dovozené například z Peru. Žádost o potvrzení má celou řadu dalších náležitostí a obsahuje mnoho informací včetně údajů o vaší firmě/dovozci, licenci, množství materiálu, který do Česka míří, ale i o tom, zda jde o geneticky modifikovaný materiál, případně jaký bude účel jeho použití.

Součástí žádostí musí být i certifikát OECD o rovnocennosti reprodukčního materiálu

Oznámení o úmyslu dovážet reprodukční materiál na základě rozhodnutí o rovnocennosti můžete zaslat na emailovou adresu Ministerstva zemědělství nebo do datové schránky MZe, a to nejpozději 30 dnů před zamýšleným importem.

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu zodpovědné