Zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Hlavní informace o službě

Evidence zájemců o zaměstnání je služba, která slouží k vyhledání vhodného zaměstnání fyzické osobě, která má zájem o pomoc Úřadu práce České republiky při zprostředkování vhodného zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání může být i fyzická osoba, která má zaměstnání, ale chce dosavadní zaměstnání změnit nebo je ohrožena ztrátou tohoto zaměstnání.

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba, která chce změnit zaměstnání nebo jste ohrožen(a) ztrátou tohoto zaměstnání.

Výstup služby

Zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Benefit služby

Jste zařazen do evidence zájemců o zaměstnání Úřadu práce ČR. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vám zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí a může vám zabezpečit rekvalifikaci.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit, pokud chcete změnit zaměstnání nebo jste ohrožen(a) ztrátou tohoto zaměstnání.

Do evidence zájemců o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Potřebujete vyplnit formulář Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost můžete podat na internetových stránkách Jednotného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při elektronickém podání prostřednictvím internetových stránek je nutná datová schránka nebo kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis.

Formulář a jednotlivé přílohy můžete na internetových stánkách úřadu práce vyplnit samostatně – zvlášť on-line formulář a zvlášť formulářové přílohy a každé odeslat samostatně. Nebo je můžete vyplnit jako on-line formulář s přílohami, kdy postupně vyplníte formulář a potřebné přílohy a všechny budou odeslané elektronicky jako jedno podání.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Potřebujete vyplnit formulář Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Při osobním podání Žádosti o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání na Úřadu práce ČR musíte předložit doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost můžete podat na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na internetových stránkách Úřadu práce ČR v sekci Krajské pobočky.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 17.09.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak Úřad práce pomůže těm, kteří ztratili nebo chtějí změnit zaměstnání

Každý, kdo ztratí zaměstnání, nebo je ztrátou práce ohrožen (chce zaměstnání změnit), má nárok na to být zařazen do evidence zájemců o zaměstnání

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR se vám následně pokusí zprostředkovat vhodné zaměstnání, ale poskytuje také poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí a může vám případně zajistit rekvalifikaci.

K zařazení do evidence musíte podat žádost, a to buď elektronickou cestou, kdy je vyřízení jednodušší, nebo i osobně

Při elektronickém podání prostřednictvím internetu je nutná datová schránka nebo kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis.

Podrobnosti k osobnímu vyřízení žádosti najdete v tomto textu na BusinessInfo.cz

Následně (pokud jste v evidenci a o práci jste už přišli) můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je samozřejmě to, abyste dva roky před zařazením do evidence byli minimálně 12 měsíců zaměstnaní nebo vykonávali samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ)Další informace vám poskytne přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci zodpovědným za tuto službu