Změna dobývacího prostoru

Hlavní informace o službě

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se težaře, který zamýšlí změnit dobývací prostor (jedná se např. o zmenšení, zvětšení, rozdělení dobývacího prostoru). 

Výstup služby

Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru

Benefit služby

Změna dobývacího prostoru je reakcí na průběh těžebních prací a umožňuje vhodné využití příslušného území.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě zájmu dobývat výhradní ložisko v jiném rozsahu, než byl stanoven dobývací prostor původně.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Formuláře veřejného portálu.  

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.        

Transakční portál

E-podatelna obvodních báňských úřadů

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu (podatelna, protokol), popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře žádosti- na rozdíl od elektronického řešení - nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 27.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem