Hlavní informace o službě

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste težař, který zamýšlí změnit dobývací prostor (jedná se např. o zmenšení, zvětšení, rozdělení dobývacího prostoru). 

Výstup služby

Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru

Benefit služby

Změna dobývacího prostoru je reakcí na průběh těžebních prací a umožňuje vhodné využití příslušného území.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu dobývat výhradní ložisko v jiném rozsahu, než byl stanoven dobývací prostor původně.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.        

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Změny těžby v dolech či lomech musí schválit báňský úřad

Český báňský úřad neřeší jen povolení či ukončení těžby a dobývání surovin, ale samozřejmě musí povolit i jakékoli změny, pro které se firmy rozhodnou v průběhu těžby.

Může jít o zmenšení, zvětšení nebo rozdělení takzvaného dobývacího prostoru, jednoduše řečeno: rozšíření nebo omezení těžby.

Ti, kdo o změnu žádají, musejí podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popřípadě její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci a dokázat, proč těžař přistupuje ke změně. Žádost může samozřejmě podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Příslušný formulář včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR.

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz