Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení dodáváných na trh

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-219

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba