Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice 90/385/EHS ze dne 20. 6. 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-55

Rozsah působnosti

nařízení upravuje technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme