Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice 98/79/ES ze dne 27. 10. 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-56

Rozsah působnosti

nařízení upravuje technické požadavky na zdravotnické prostředky in vitro

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba