Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-97

Základní povinnosti

K výbušnině dodávané na trh v České republice musí být přiložen návod k používání v českém jazyce

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba