Vyhláška 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba