Vyhláška č. 18/2020 Sb. o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Mlýnské obilné výrobky, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těsta

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18?text=18%2F2020

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje požadavky na mlýnské obilné výrobky, pekařské výrobky, cukrářské výrobky a těsta

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme