Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní – od 1. 1. 2021 bude zrušena a nahrazena novou vyhláškou, zatím nemá číslo

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Stanovené látky (látky seznamu 1, látky seznamu 2 a látky seznamu 3)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-208

Rozsah působnosti

Vyhláška stanoví: a) obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům, b) seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek, c) objekty 1), ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky, d) obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými, nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami a o výrobě určitých organických chemických látek, e) koncentraci nebezpečné látky a méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky a méně nebezpečné látky pro účely jejich ohlašování a převodů, f) podrobnosti o vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek.

Základní povinnosti

Povolení k nakládání; hlášení; vedení evidencí

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba