Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

Typ legislativy

Specifické vnitrostátní požadavky (týkající se neharmonizovaných aspektů, případně administrativních postupů), např. jazykové požadavky nebo další požadavky týkající se uvedení do provozu, instalace nebo použití

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-248

Rozsah působnosti

označování, technologické požadavky, požadavky na jakost

Související legislativa

Zákon č. 110/1997 Sb, o potravinách a tabákových výrobcích

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba