Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Nápoje, kvasný ocet a droždí

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-248

Rozsah působnosti

vyhláška upravuje požadavky na nápoje, kvasný ocet a droždí

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba