Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-329?text=329%2F1997

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje požadavky na škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba