Vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Vybraná zařízení

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-358

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje: a) obsah seznamu vybraných zařízení, b) rozsah a způsob zajišťování kvality vybraného zařízení v procesu jeho navrhování, výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu a provozu, c) druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení, d) technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení, e) požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky, f) požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky, g) postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, h) požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, i) jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, j) rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky a k) způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky.

Základní povinnosti

Posouzení shody při výrobě nebo dovozu; prověřování shody při používání; technické požadavky

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba