Vyhláška č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Vybrané položky v jaderné oblasti

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-375

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje podmínky nakládání s vybranými položkami a jejich seznam

Základní povinnosti

Povolení k dovozu, vývozu nebo průvozu; podmínky nakládání k zajištění mezinárodních záruk nešíření jaderných zbraní

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Související legislativa

Vyhláška č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Vyhláška č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba