Vyhláška č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-379

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje podmínky typového schválení některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Základní povinnosti

Zajištění schválení typu; zajištění pravidel radiační ochrany; splnění technických charakteristik; měření

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vydávající povolení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba