Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě
Směrnice 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba