Vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397

Rozsah působnosti

vyhláška upravuje požadavky na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba