Vyhláška č. 398/2016 Sb., o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčice

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-398

Rozsah působnosti

vyhláška upravuje požadavky na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčice

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba