Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem