Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-58

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba