Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-102

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba