Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Biologické agens a toxiny

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-281

Rozsah působnosti

Podmínky zajištění zákazu biologických zbraní a nakládání s látkami takto zneužitelnými

Základní povinnosti

Povolení k nakládání; hlášení; vedení evidencí

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba