Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES. ze dne 20. prosince 1994. o obalech a obalových odpadech

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-477

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba