zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/41/ES o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-78

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba