Nakažení v Belgii raketově přibývají a vláda přijímá nová opatření. Chce udržet ekonomiku v chodu

V Belgii rychle přibývá počet případů s onemocněním covid-19. Vláda zavedla od 19. října zákaz vycházení po půlnoci do páté hodiny ranní a rozhodla o uzavření restaurací, barů a kaváren. Občany vyzvala k práci z domova a nošení roušek v uzavřených prostorách a na velmi frekventovaných místech. Tato opatření by měla platit po dobu jednoho měsíce. Belgie vyžaduje při návratu z ČR povinnou karanténu a provedení testu.

Karanténa je pro české firmy omezující

Do 48 hodin před příjezdem do Belgie musí cestující vyplnit formulář pro cesty[MAIM1] . Toto opatření se netýká pobytů v zahraničí kratších než dva dny a pokud cestující zůstává v Belgii méně než 48 hodin. V případě nevyplnění formuláře může být cestujícím odepřen vstup na území země a může to vést k trestnímu řízení.

Cestování do zahraničí je povoleno, komplikuje jej však letecká doprava, která ještě nedosáhla své normální úrovně.

„Často se stává, že letecké společnosti plánované lety ze dne na den zruší. Cestujícím to znesnadňuje plánovat dovolenou a služební cesty, neboť není jasné, zda vůbec odletí či zda se z dané destinace vrátí,“ informuje Alena Mastantuono, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Brusel.

Naopak plně operativní zůstává přístav v Antverpách, který má mimo jiné přímé železniční spojení pro přepravu zboží s Českou republikou.

Při cestování je třeba sledovat takzvaný barevný systém, který má podobu semaforu a ukládá při návratu z teritorií určité povinnosti. Definování jednotlivých zón je průběžně aktualizováno na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí[MAIM2]  s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích. Do zelených a oranžových zón je možné vycestovat bez omezení, do červených zón se cestovat nedoporučuje. Pro návrat ze zemí mimo EU a z červených zón platí povinná karanténa a test.

Cestující, kteří se vracejí z „červeně“ označených oblastí, musí od prvního dne svého návratu nastoupit do karantény (po dobu 7 dnů) a pátý den podstoupit test. Této povinnosti je možné se vyhnout, a to na základě výsledků „sebehodnocení“, které je součástí cestovního formuláře. Tyto pokyny se nevztahují na osoby, které pobývají v červené zóně méně než 48 hodin (například přeshraniční pracovníci).

Belgie vyžaduje pro cestující z České republiky karanténu a test, přičemž lze za uvedených podmínek využít zkrácené karantény či formuláře pro sebehodnocení. Pro české firmy, které mají v Belgii neodkladné záležitosti, je doporučeno kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000 (v nizozemském, anglickém a francouzském jazyce).

„Nařízená karanténa české firmy omezuje v tom, že nemohou své pracovníky do Belgie okamžitě vyslat a dokončit nasmlouvanou zakázku. Belgické firmy jsou mnohdy striktnější a zkrácená karanténa ani negativní test jim nestačí. V takovém případě jsou podniky nuceny požádat o dokončení zakázky některou z místních firem,“ upozorňuje na nepříznivou situaci Alena Mastantuono.

Opatření, která stále platí pro firmy

Omezení neplatí jen pro cestování, ale také pro podnikání.

V obchodech může být na každých deseti metrech čtverečních jeden zákazník. Je třeba dodržovat rozestupy 1,5 metru a na nákup je možné chodit pouze ve dvou, tedy nikoli ve skupinách případně celá rodina. Obchodníci preferují platby bezkontaktní bankovní kartou a existují i místa, kde platba hotovostí není možná.

Z důvodu raketového nárůstu počtu nakažených covid-19 a saturace kapacity belgických zdravotnických zařízení vyhlásila belgická vláda s účinností od 19. října po dobu jednoho měsíce řadu opatření. Přijala také „barometr“ pro měření šíření epidemie, který má stupně 1 až 4 a označila současnou situaci za stupeň 4, tedy nejvíce kritický. 

Od 19. října jsou zavřené bary, kavárny a restaurace na období 4 týdnů s tím, že po dvou týdnech vláda situaci zhodnotí a případně rozhodne o dalším prodloužení. Výdej jídla u okénka je možný do 22hod. Výjimkou jsou hotelové restaurace, které mohou pokračovat v obsluze svých hostů a pohřební hostiny s maximálním počtem do 40 osob.  

V Belgii také platí zákaz vycházení, a to mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, s výjimkou neodkladných záležitostí, jako jsou cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce.

Zakázané je také požívat alkohol na veřejnosti a sály pro společenské události jsou zavřené. Dále platí zákaz konzumace potravin a pití alkoholu na trzích a večerky musí zavřít ve 22 hodin, přičemž po 20 hod nesmí prodávat alkoholické nápoje. Bleší trhy a vánoční trhy jsou zakázané

„Podniky měly možnost využít podporu pro své zaměstnance ve formě dočasné nezaměstnanosti, a to do 31. srpna. Pro některé sektory jako HORECA, cestovní ruch a zábavní a kulturní průmysl, trvá podpora až do 31. prosince 2020. „Řada firem této podpory využila. Může se tedy stát, že belgický obchodní partner neodpovídá na telefon či e-maily. Doporučuji, aby si české firmy ověřily, zda je daný pracovník vůbec v pracovním procesu,“ upozorňuje Alena Mastantuono, přičemž dodává, že některé firmy musely přistoupit i k propouštění zaměstnanců.

Od 1. září jsou za předepsaných podmínek povolené veletrhy, kongresy a B2B akce. Základní podmínkou je, že organizátor musí dodržet stejná pravidla jako obchodní centra, tj.: dodržet předepsanou vzdálenost mezi jednotlivými návštěvníky, předběžná registrace osob, časové úseky pro jednotlivé návštěvy, respektování hygieny rukou (dezinfekce), povinná rouška/ústenka, platby pouze elektronicky.

Některé veletržní správy přistoupily k hybridním formám veletrhů, tj. jak fyzická přítomnost, tak i online. Jiné se rozhodly ke zrušení veletrhů. Zrušen byl například oblíbený bruselský veletrh Brussels Furniture Fair, který byl plánován na listopad a nakonec byl přesunut na podobný termín v roce 2021.  

Limit účastníků veřejných akcí (například: vesnický festival, sportovní soutěž nebo kulturní akce) je od 1. září maximálně 200 osob uvnitř, maximálně 400 osob venku. Sportovní amatérské soutěže jsou ve vnitřních prostorech zakázané.

Skupinová setkání na veřejnosti jsou omezena na 4 osoby.,. Úzký kontakt je omezen na jednu osobu a soukromá setkání by měla být limitována na 4 osoby (tytéž) během dvou týdnů. Děti do 12 let se do tohoto limitu nezapočítávají.   

Zaměstnavatelé musí v maximální možné míře umožnit práci z domova a v případech, kdy to není možné, musí být respektována dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo pro zaměstnavatele několik doporučení, která by měli dodržovat:

  • upřednostňovat práci z domova,
  • přeložit zasedání a maximálně využít videokonference,
  • přeložit dočasně oslavy personálu, dodržovat na pracovišti dostatečné mezilidské vzdálenosti,
  • pokud je to možné, umožnit flexibilní pracovní dobu nebo dovolenou, aby na jednom místě (a ve veřejné dopravě) bylo současně přítomno méně lidí,
  • vyvarovat se pořádání školení, na nichž se shromáždí velké množství lidí,
  • zajistit čisté pracovní prostory a hygienu.

Nošení roušek a testování

Nošení roušek je v uzavřených prostorách a frekventovaných místech povinné (neplatí pro děti mladší 12 let). Tato místa jsou určována místními úřady. Obvykle se jedná o veřejnou dopravu, obchody nebo kina, a to bez ohledu na to, kolik je zde přítomných osob. Doporučuje se neustále mít roušku po ruce. Na venkovním prostranství, kde to není výslovně přikázáno, není povinné od 1. října nosit roušku.

Uchýlí-li se jednotlivec do karantény, je třeba dodržovat stanovená pravidla. Pokud byl jedinec v blízkém kontaktu s pozitivní osobou či má příznaky na covid-19, tak se musí uchýlit do karantény po dobu sedmi dnů, počínaje posledním dnem, kdy byl jedinec v kontaktu s nakaženou osobou. Pátý den by měl jedinec absolvovat test a v případě, že bude test negativní, tak může karanténu ukončit sedmým dnem. Pokud je test pozitivní, tak je karanténa prodloužena o dalších 7 dní.

Doporučuje se využívat belgickou trasovací aplikaci coronalert.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem