Do Belgie je opět možné cestovat. Nákaza ustupuje

V Belgii jsou koncem dubna otevřené obchody, holičství a muzea. Nadále však platí zákaz nočního vycházení, dodržování dostatečné vzdálenosti, nošení roušek či hygiena rukou.

Ilustrační fotografie

Cestování do Belgie

Při příjezdu z červených zón, mezi které Česko stále patří, je vyžadován negativní PCR test a vyplnění cestovního formuláře.

Každý, kdo cestuje do nebo z Belgie, je povinen vyplnit cestovní formulář PLF, a to do 48 hodin před odjezdem. Při cestování z ČR je rovněž potřeba negativní výsledek testu PCR provedeného nejdříve 72 hodin před odjezdem do Belgie (pro osoby starší 12 let).

Ve formuláři se uvádějí informace o tom, ve kterém regionu cestující pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň letecký spoj či jiný způsob dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu.

Na základě odpovědí formulář zhodnotí, zda je osoba vysoce rizikovou. Pokud obdrží SMS, znamená to, že je vysoce rizikovou kontaktní osobou a musí se podrobit karanténě. Sedmý den karantény musí absolvovat další test. Za tímto účelem obdrží kód prostřednictvím SMS. Karanténa a testy jsou povinné. V případě, že není tato povinnost dodržena, hrozí pokuta ve výši nejméně 250 eur. Belgické úřady lidi v karanténě kontrolují (návštěva na nahlášené adrese, telefonní hovor)

Pokud SMS neobdržíte, nepotřebujete test ani karanténu.

Výjimku z testování mají děti do 6 let, nicméně i ony se musí podrobit karanténě v délce 10 dní. Belgický rezident je podroben testu první a sedmý den karantény.

Pro firmy je speciální formulář

Belgický zaměstnavatel nebo belgický klient či mezinárodní organizace usazená na belgickém území musí při vyslání na pracovní cestu do nebo z červené zóny v délce nejméně 48 hodin vyplnit speciální formulář BTA.

Zaměstnanec musí po svém návratu zadat číslo prohlášení do cestovního formuláře PLF. Bez tohoto prohlášení nebude cesta považována za služební cestu. Tím se odlišují pracovní cesty od soukromých a zpravidla se na ně nevztahuje karanténa s ohledem na plnění služebních povinností.

Formulář BTA není určen pro nerezidenty při jejich cestě do Belgie za účelem dočasného nebo trvalého zaměstnání (ani v důležitých odvětvích nebo kritických pozicích), ale lze jej použít pro omezené obchodní kontakty související s konkrétním projektem v maximální délce 72 hodin.

Pro české firmy, které mají v Belgii neodkladné záležitosti, je doporučeno kontaktovat belgickou informační linku: +32 78 15 17 71 (nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be).

Zpět na začátek

Přísná pravidla pro obchody i restaurace

V Belgii jsou za přísných hygienických podmínek jako je dezinfikování rukou, udržování odstupu 1,5 metru a nošení obličejové masky, otevřené všechny obchody.

Obchodníci musí viditelným způsobem umístit informace o preventivních opatřeních. U vchodu musí být k dispozici dezinfekční prostředek na ruce a každý, kdo vstupuje do obchodu, si musí dezinfikovat ruce. Na nákup je třeba chodit samostatně, případně v doprovodu jiného člena rodiny. Návštěva prodejny by neměla přesáhnout 30 minut. Prodejci jsou také odpovědní za řízení front venku před obchodem, aby bylo zajištěno dodržování pravidel sociálního distancování.

Přístup do nákupních center, nákupních ulic a parkovišť musí být organizován příslušnými obecními úřady v souladu s pokyny ministra vnitra. To musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo možné dodržet vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi každou osobou.

Otevřená jsou také muzea, knihovny, kadeřnictví, salóny krásy a bazény. Fitness centra a sportovní kluby jsou zavřené.  Sektor Horeca, kultury, salóny krásy a masáže zůstávají zavřené.

Ilustrační fotografie

Restaurace jsou zavřené, výdej u okénka možný

Od 19. října jsou zavřené bary, kavárny a restaurace. Výdej jídla u okénka je možný do 22 hodin. Výjimkou jsou hotelové restaurace, které mohou pokračovat v obsluze svých hostů. Hotely a B&B zůstávají otevřené, což je například důležité pro cestující, kteří potřebují někde strávit nařízenou karanténu.

Od 8. května se otevřou zahrádky restaurací. Podmínkou bude dodržení 4 osob u stolu a nošení roušek personálem a hosty v případě, že se zvednou od stolu. Zahrádky budou mít otevřeno pouze mezi 8:00 a 22:00.

V Belgii také platí zákaz vycházení, a to mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, s výjimkou neodkladných záležitostí, jako jsou cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce. Doporučuje se kontrolovat opatření v jednotlivých regionech, která se mohou měnit. Například v bruselském a valonském regionu platí zákaz vycházení mezi desátou večer a šestou ranní.

Zakázané je také požívat alkohol na veřejnosti a sály pro společenské události jsou zavřené. Dále platí zákaz konzumace potravin a pití alkoholu na trzích a večerky musí zavřít ve 22 hodin, přičemž po 20 hodině nesmí prodávat alkoholické nápoje.

V průběhu května budou povoleny venkovní aktivity až pro 50 lidí. Bude také uspořádána řada testovacích akcí v uzavřených prostorech. V červnu budou venkovní aktivity možné až pro 200 osob. U indoorových aktivit bude maximální obsazenost místnosti 75% CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) se stropem 200 návštěvníků.

Během vnitřních i venkovních akcí bude vždy povinné nosit roušku a respektovat přiměřenou vzdálenost mezi lidmi. U indoorových akcí by účastníci měli vždy sedět. Skupinová setkání na veřejnosti jsou omezena na deset lidí. Úzký kontakt je omezen na jednu osobu. Děti do 12 let se do tohoto limitu nezapočítávají.   

Zpět na začátek

Práce z domova je povinná

Práce z domova je povinná. Výjimku samozřejmě tvoří funkce, které ze své podstaty není možné vykonávat na dálku. V tomto případě musí být respektována dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci.

Zaměstnanci, kteří potřebují i přes zákaz vycházení docházet do práce, musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele.

Nošení roušek

Nošení roušek je v uzavřených prostorách a frekventovaných místech povinné (neplatí pro děti mladší 12 let). Tato místa jsou určována místními úřady a regiony (například v Bruselu je rouška přikázána téměř všude).

Obvykle se jedná o veřejnou dopravu, obchody, a to bez ohledu na to, kolik je zde přítomných osob. Doporučuje se neustále mít roušku po ruce pro případ, že není možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi lidmi, to jest 1,5 metru.

Doporučuje se využívat belgickou trasovací aplikaci coronalert.

Kompletní přehled stávajících opatření naleznete na stánkách belgických úřadů.

Ilustrační fotografie

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Belgie

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 4. 12. 2021)

Podmínky pro cestu do Belgie

ČR je stále zařazena na seznam červených zemí s vysokým rizikem nákazy. Znamená to, že cestující, kteří vstupují do Belgie, musí vyplnit formulář pro vyhledávání cestujících (PLF), který zohlední oblasti, v nichž byli v posledních 14 dnech před cestou, aby bylo možné určit případné karanténní opatření. Podmínky testování a případné karantény se také liší v závislosti od toho, jestli má cestující potvrzení o očkovaní nebo o prodělání onemocnění covid-19 a také v případě krátkodobých cest pod 48 hodin.

Otevřené hranice: ano

Cestování do Belgie a zpět je povoleno. Důrazně se však nedoporučuje cestovat do zemí mimo Evropskou unii a schengenský prostor.

Po příjezdu do Belgie musíte respektovat příslušná opatření (formulář pro vyhledávání cestujících, testy, karanténa atd.). Přístup Belgie k osobám přijíždějícím do Belgie závisí na tom, zda se vracejí z červené, oranžové nebo zelené zóny. V závislosti na zemi nebo regionu, ze kterého cestujete, platí po příjezdu do Belgie různá opatření.

Při cestě ve směru z ČR do Belgie musíte momentálně splnit tyto podmínky:

 1. Vyplnění formuláře pro vyhledávání cestujících (PLF), a to i v případě, že jste očkováni, nebo jste prodělali covid-19;
 2. Negativní antigenní test ne starší než 36 hodin nebo PCR test ne starší než 72 hodin;
 3. Potvrzení o očkování, od kterého uplynulo 14 dní (od poslední dávky), v takovém případě již nemusíte předkládat negativní test;
 4. Potvrzení o onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech, v takovém případě již nemusíte předkládat negativní test.

Karanténa: ano, s vícero výjimkami

Osoby vracející se ze třetích zemí nebo zemí EU a schengenského prostoru, které jsou klasifikovány jako červené zóny, a které byly v zahraničí déle než 48 hodin a které se budou zdržovat v Belgii déle než 48 hodin, jsou považovány za „vysoce rizikové kontakty“. To znamená, že musí být v karanténě.

V případě krátkodobých cest (pokud se v Belgii zdržíte méně než 48 hodin, nebo pokud se vracíte do Belgie po pobytu v zahraničí kratším než 48 hodin) však karanténa není povinná.

Navíc cestovatelé, kteří se mohou prokázat potvrzením o očkování, od kterého uplynulo 14 dní (od poslední dávky), nebo potvrzením o onemocnění covid-19 v uplynulých 180 dnech, se testovat nemusí a karanténa pro ně rovněž není povinná, pokud neobdrží SMS z PLF.

Obyvatelé Belgie bez některého z potvrzení, kteří se vracejí z červené zóny a pobývali tam déle než 48 hodin, se musí nechat otestovat první nebo druhý a pak sedmý den po návratu do Belgie a být v karanténě, dokud není znám výsledek prvního testu. Karanténu však možno ukončit hned po negativním výsledku prvního testu. Pokud je však některý z těchto testů pozitivní, musí být dodržena desetidenní izolace.

Cestující do Belgie bez některého z potvrzení, přicházející z červené zóny a pobývající zde déle než 48 hodin musí následovat obdobný postup, s výjimkou, že před příjezdem musí mít platný negativní antigenní test ne starší než 36 hodin nebo PCR test ne starší než 72 hodin. Za to však nemusí jít na test 1. den po příchodu, a také nemusí zůstat v karanténě, pokud neobdrží SMS z PLF.

POZOR: Region hl. m. Brusel uplatňuje přísnější pravidla: všichni cestující, kteří přicházejí z červené oblasti a nejsou držiteli EUDCC (Digitální certifikát EU COVID), musí kromě povinností při testech dodržovat povinnou desetidenní karanténu. Karanténa může být zkrácena, pokud je výsledek testu provedeného 7. den po příjezdu negativní.

Formulář: ano, s výjimkami

Každý, kdo cestuje do Belgie, je před odjezdem povinen vyplnit cestovní formulář PLF. Ve formuláři se uvádějí informace o tom, ve kterém regionu cestující pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň letecký spoj či jiný způsob dopravy.

Formulář musí vyplnit všechny osoby cestující do Belgie s výjimkou těch, které se v Belgii zdrží méně než 48 hodin, nebo pokud se vracejí do Belgie po pobytu v zahraničí kratším než 48 hodin. Tato výjimka však neplatí, pokud cestujete do Belgie letadlem, lodí, vlakem, autobusem nebo ze země mimo EU nebo schengenský prostor.

Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu.

Na základě odpovědí systém vyhodnotí, zda je osoba vysoce rizikovou. Pokud obdrží SMS, znamená to, že je vysoce rizikovou kontaktní osobou a musí se podrobit karanténě. Sedmý den karantény musí absolvovat další test. Za tímto účelem obdrží kód prostřednictvím SMS. Karanténa a testy jsou povinné. V případě, že není tato povinnost dodržena, hrozí pokuta ve výši nejméně 250 eur. Belgické úřady lidi v karanténě kontrolují (návštěva na nahlášené adrese, telefonní hovor).

POZOR: Od 1. 10. 2021 je zrušena papírová verze PLF formuláře.

TRANZIT PŘES BELGII

Pozemní tranzit je bez restrikcí. Pro průjezd Belgií se však stále doporučuje zvolit co nejpřímější trasu a případné kontrole potvrdit, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Výjimka z povinnosti vyplnit formulář pro vyhledávání cestujících: osoby cestující jinak než letadlem, lodí, vlakem, autobusem (tj. individuální dopravou), které se zdržují v Belgii méně než 48 hodin. V případě cestování hromadnou dopravou do 48 hodin po vyplnění PLF a zaškrtnutí příslušného políčka však SMS neobdrží.

Letecký tranzit je bez restrikcí

Cestující, kteří pouze projíždějí letecky a kteří pouze vstupují do tranzitní zóny, musí mít vyplněný formulář a potvrzenou letenku na navazující let. Nemusí však předkládat potvrzení o negativním testu, s výjimkou, pokud potvrzení není potřebné pro další cestu do cílové destinace. V Belgii se totiž testovat nemohou, protože nebyly splněny podmínky pro vstup na území.

Podmínky pro návrat do ČR

Belgie je na českém cestovatelském semaforu zařazena do tmavě červené kategorie, což značí následující podmínky:

Cestovatelé s očkováním nebo po prodělání nemoci

 1. cesta bez omezení;
 2. vyplnit příjezdový formulář;
 3. očkování musí být dokončené a od poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní;
 4. prodělání nemoci se počítá jen v posledních 180 dnech;
 5. certifikáty o prodělání nemoci nebo očkování stáhnete na portálu ocko.uzis.cz, stačí ukázat QR kód v mobilu)

Cestovatelé bez očkování

 1. negativní test před odletem/odjezdem ze zahraničí: antigenní max. 48 hodin starý nebo PCR max. 72 hodin starý;
 2. negativní test po návratu: nejdříve 5., nejpozději 7. den od návratu PCR test;
 3. do doby negativního výsledku PCR testu musí cestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (např. FFP2, KN 95).

Další informace:

Poradní výbor BE zasedající dne 3. prosince 2021 uvedl, že míra reprodukce onemocnění je nadále vyšší než 1, takže počet infekcí a epidemie nadále roste, stejně jako se zvyšuje zátěž pro zdravotnictví. Bylo proto rozhodnuto o omezení aktivit uvnitř budov, dále o posunutí vánočních prázdnin pro děti z mateřských a základních škol již na 20. prosince a přechodu na hybridní výuku na středních školách. Lidé jsou také vyzýváni, aby co nejvíce omezili společenské kontakty uvnitř budov.

Nedávné hodnocení rizik příslušnými poradními orgány a ministrem zdravotnictví také ukázalo, že byla splněna kumulativní kritéria stanovená v pandemickém zákoně pro vyhlášení nouzového stavu, který byl vyhlášen královským dekretem dne 29. října 2021.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí