Covid: Do Belgie jen s testem a rovnou do karantény

Belgie se dlouho držela na přední příčce v počtu nakažených a hospitalizovaných s covid-19, poslední týdny se jí ale podařilo situaci zlepšit a nyní ji ČR řadí mezi země s mírným rizikem. Belgie se rozhodla striktně kontrolovat cesty z/do zahraničí a při příjezdu z červených zón, mezi které ČR patří, je vyžadováno dvojí testování a karanténa. Nadále platí celá řada omezení jako například zákaz nočního vycházení a  zůstávají zavřené restaurace, bary či kadeřnictví. Obchody jsou otevřené.

Každý cestující starší 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). 

Pro cestující mladší 16 let se vyplňuje separátní formulář či je uvádí na svém formuláři doprovodné osoby. Toto opatření se netýká cestujících, kteří využijí jiný dopravní prostředek než letadlo či loď a pobývali v zahraničí méně než 48 hodin, anebo pokud cestující zůstává v Belgii méně než 48 hodin (např. transit). Pokud však osoba cestuje letadlem či lodí, bude po ní vyplnění formuláře požadováno. V případě nevyplnění formuláře může být cestujícím odepřen vstup na území země a může to vést k trestnímu řízení.

Ve formuláři se uvádí informace o tom, ve kterém regionu/regionech cestující pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň letecký spoj či jiný způsob dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu.

Při cestování je třeba sledovat takzvaný barevný systém, který má podobu semaforu a ukládá při návratu z teritorií určité povinnosti. Definování jednotlivých zón je průběžně aktualizováno na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí[MAIM2]  s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích. 

Při příjezdu do Belgie z červené zóny, konkrétně z České republiky, musí mít nerezidenti starší 12 let negativní test PCR provedený nejdříve 72 hod před odjezdem do Belgie. Antigenní testy nejsou v tomto případě povolené. Zároveň se musí cestující podrobit karanténě, která může být ukončena výhradně po absolvování testu s negativním výsledkem uskutečněným sedmý den karantény.

Pro cestující vracející se z červených zón to znamená karanténu v délce nejméně sedm dnů, po níž následuje týden zvýšené ostražitosti (tj. 7 + 7dní). Často se stává, že jsou cestující během karantény kontrolováni, většinou telefonicky. Na základě formuláře přijde cestujícímu SMS, která jej vyzve k testu sedmý den karantény. Výjimku z testování mají děti do 6 let, nicméně se musí podrobit karanténě v délce 10 dní. Belgický rezident je podroben testu první a sedmý den karantény.

Výjimku prokazovat se testem mají nerezidenti, kteří se přepravují pouze letecky a kteří zůstávají výlučně v tranzitní zóně bez vstupu na belgické území. Jsou-li však součástí skupinového zájezdu, je požadováno prokázat se negativním testem.

 Výjimky z karantény jsou umožněny pouze v následujících případech:

(1) U lidí s rozhodující rolí v důležitých odvětvích může být povolena práce na místě na základě osvědčení zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné (v souladu s rozhodnutím meziresortní konference o veřejném zdraví ze dne 2. prosince 2020). Zaměstnavatel musí vyplnit formulář BTA u všech zaměstnanců cestujících do zahraničí z pracovních důvodů.

 (2) Studenti mohou přerušit karanténu, aby mohli složit zkoušku (pouze ke složení zkoušky);

(3) cestující na pohřeb, přičemž pouze na účast na pohřbu a poté musí dokončit karanténu.

(4) v některých případech u rezidentů / cestujících, kteří byli v zahraničí z pracovních důvodů, přičemž bude při hodnocení PLF brána v potaz informace o služební cestě odsouhlasená zaměstnavatelem.

 Od 4. ledna 2021 musí belgický zaměstnavatel nebo belgický klient či mezinárodní organizace usazená na belgickém území při vyslání na pracovní cestu do nebo z červené zóny v délce nejméně 48 hodin vyplnit speciální formulář BTA.

Zaměstnanec musí po svém návratu zadat číslo prohlášení do PLF. Bez tohoto prohlášení nebude cesta považována za služební cestu. Tím se odlišují pracovní cesty od soukromých. Veškeré výjimky a postupy jsou popsány na uvedené stránce.

Formulář BTA není určen pro nerezidenty při jejich cestě do Belgie za účelem dočasného nebo trvalého zaměstnání (ani v důležitých odvětvích nebo kritických pozicích), ale lze jej použít pro omezené obchodní kontakty související s konkrétním projektem v maximální délce 72 hodin.

 Cestování do zahraničí není zakázáno, je však nedoporučeno a komplikuje jej letecká doprava, která ještě nedosáhla své normální úrovně. Cesta z ČR autem je v tuto chvíli nejspolehlivější. Na hranicích se provádí pouze namátkové kontroly. Za výše uvedených podmínek se tedy doporučuje vybavit se formulářem PLF.

Často se stává, že letecké společnosti plánované lety ze dne na den zruší. Cestujícím to znesnadňuje plánovat dovolenou a služební cesty, neboť není jasné, zda vůbec odletí či zda se z dané destinace vrátí,“ informuje Alena Mastantuono, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Brusel.

Naopak plně operativní zůstává přístav v Antverpách, který má mimo jiné přímé železniční spojení pro přepravu zboží s Českou republikou.

Pro české firmy, které mají v Belgii neodkladné záležitosti, je doporučeno kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000 (v nizozemském, anglickém a francouzském jazyce).

Obchody musejí dodržovat přísná pravidla

V Belgii jsou za přísných hygienických podmínek jako je dezinfikování rukou, udržování odstupu 1,5 metru a nošení obličejové masky, otevřené všechny obchody.

Obchodníci musí viditelným způsobem umístit informace o preventivních opatřeních. U vchodu musí být k dispozici dezinfekční prostředek na ruce a každý, kdo vstupuje do obchodu, si musí dezinfikovat ruce. Na nákup je třeba chodit samostatně (možný je doprovod dětí do 18 let, ale musí být co nejvíce omezen). Návštěva obchodu by neměla přesáhnout 30 minut. Obchodníci jsou také odpovědní za řízení front venku před obchodem, aby bylo zajištěno dodržování pravidel sociálního distancování.

Přístup do nákupních center, nákupních ulic a parkovišť musí být organizován příslušnými obecními úřady v souladu s pokyny ministra vnitra. To musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo možné dodržet vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi každou osobou.

Otevřená jsou také muzea, knihovny a bazény. Fitness centra a sportovní kluby jsou zavřené.  Sektor Horeca, kultury, kadeřnictví, salóny krásy a masáže zůstávají zavřené.

Restaurace jsou zavřené, výdej u okénka možný

Od 19. října jsou zavřené bary, kavárny a restaurace. Výdej jídla u okénka je možný do 22 hodin. Výjimkou jsou hotelové restaurace, které mohou pokračovat v obsluze svých hostů. Hotely a B&B zůstávají otevřené, což je například důležité pro cestující, kteří potřebují někde strávit nařízenou karanténu.

V Belgii také platí zákaz vycházení, a to mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, s výjimkou neodkladných záležitostí, jako jsou cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce. Doporučuje se kontrolovat opatření v jednotlivých regionech, která se mohou měnit. Například v bruselském a valonském regionu platí zákaz vycházení mezi desátou večer a šestou ranní.

Zakázané je také požívat alkohol na veřejnosti a sály pro společenské události jsou zavřené. Dále platí zákaz konzumace potravin a pití alkoholu na trzích a večerky musí zavřít ve 22 hodin, přičemž po 20 hodině nesmí prodávat alkoholické nápoje.

Od 1. září jsou za předepsaných podmínek povolené veletrhy, kongresy a B2B akce. Základní podmínkou je, že organizátor musí dodržet stejná pravidla jako obchodní centra, tj.: dodržet předepsanou vzdálenost mezi jednotlivými návštěvníky, předběžná registrace osob, časové úseky pro jednotlivé návštěvy, respektování hygieny rukou (dezinfekce), povinná rouška/ústenka, platby pouze elektronicky.

Některé veletržní správy přistoupily k hybridním formám veletrhů, tj. jak fyzická přítomnost, tak i online. Jiné se rozhodly ke zrušení veletrhů.

Limit účastníků veřejných akcí (například: vesnický festival, sportovní soutěž nebo kulturní akce) je od 1. září maximálně 200 osob uvnitř, maximálně 400 osob venku. Sportovní amatérské soutěže jsou ve vnitřních prostorech zakázané.

Skupinová setkání na veřejnosti jsou omezena na čtyři osoby. Úzký kontakt je omezen na jednu osobu. Děti do 12 let se do tohoto limitu nezapočítávají.   

Práce z domova je povinná

Práce z domova je povinná. Výjimku samozřejmě tvoří funkce, které ze své podstaty není možné vykonávat na dálku. V tomto případě musí být respektována dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci.

Doporučujeme pročíst si pokyny pro zaměstnavatele, jak opatření správně uplatňovat https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_version3.pdf

Zaměstnanci, kteří potřebují i přes zákaz vycházení docházet do práce, musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele.

Nošení roušek

Nošení roušek je v uzavřených prostorách a frekventovaných místech povinné (neplatí pro děti mladší 12 let). Tato místa jsou určována místními úřady a regiony (například v Bruselu je rouška přikázána téměř všude).

Obvykle se jedná o veřejnou dopravu, obchody, a to bez ohledu na to, kolik je zde přítomných osob. Doporučuje se neustále mít roušku po ruce pro případ, že není možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi lidmi, to jest 1,5 metru.

Doporučuje se využívat belgickou trasovací aplikaci coronalert.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem