Do Belgie je opět možné cestovat. Nákaza ustupuje

V Belgii jsou koncem dubna otevřené obchody, holičství a muzea. Nadále však platí zákaz nočního vycházení, dodržování dostatečné vzdálenosti, nošení roušek či hygiena rukou. Při příjezdu z červených zón, mezi které Česko stále patří, je vyžadován negativní PCR test a vyplnění cestovního formuláře.

Do Belgie s negativním PCR testem a vyplněným formulářem

Každý, kdo cestuje do nebo z Belgie, je povinen  vyplnit cestovní formulář PLF, a to do 48 hodin před odjezdem.  Při cestování z ČR je rovněž potřeba negativní výsledek testu PCR provedeného nejdříve 72 hodin před odjezdem do Belgie (pro osoby starší 12 let).

Ve formuláři se uvádějí informace o tom, ve kterém regionu cestující pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň letecký spoj či jiný způsob dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu.

Na základě odpovědí formulář zhodnotí, zda je osoba vysoce rizikovou. Pokud obdrží SMS, znamená to, že je vysoce rizikovou kontaktní osobou a musí se podrobit karanténě. Sedmý den karantény musí absolvovat další test. Za tímto účelem obdrží kód prostřednictvím SMS. Karanténa a testy jsou povinné. V případě, že není tato povinnost dodržena, hrozí pokuta ve výši nejméně 250 eur. Belgické úřady lidi v karanténě kontrolují (návštěva na nahlášené adrese, telefonní hovor)

Pokud SMS neobdržíte, nepotřebujete test ani karanténu.

Výjimku z testování mají děti do 6 let, nicméně i ony se musí podrobit karanténě v délce 10 dní. Belgický rezident je podroben testu první a sedmý den karantény.

Pro firmy je speciální formulář

Belgický zaměstnavatel nebo belgický klient či mezinárodní organizace usazená na belgickém území musí při vyslání na pracovní cestu do nebo z červené zóny v délce nejméně 48 hodin vyplnit speciální formulář BTA.

Zaměstnanec musí po svém návratu zadat číslo prohlášení do cestovního formuláře PLF. Bez tohoto prohlášení nebude cesta považována za služební cestu. Tím se odlišují pracovní cesty od soukromých a zpravidla se na ně nevztahuje karanténa s ohledem na plnění služebních povinností.

Formulář BTA není určen pro nerezidenty při jejich cestě do Belgie za účelem dočasného nebo trvalého zaměstnání (ani v důležitých odvětvích nebo kritických pozicích), ale lze jej použít pro omezené obchodní kontakty související s konkrétním projektem v maximální délce 72 hodin.

Pro české firmy, které mají v Belgii neodkladné záležitosti, je doporučeno kontaktovat belgickou informační linku: +32 78 15 17 71 (nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be).

Obchody musejí dodržovat přísná pravidla

V Belgii jsou za přísných hygienických podmínek jako je dezinfikování rukou, udržování odstupu 1,5 metru a nošení obličejové masky, otevřené všechny obchody.

Obchodníci musí viditelným způsobem umístit informace o preventivních opatřeních. U vchodu musí být k dispozici dezinfekční prostředek na ruce a každý, kdo vstupuje do obchodu, si musí dezinfikovat ruce. Na nákup je třeba chodit samostatně, případně v doprovodu jiného člena rodiny. Návštěva prodejny by neměla přesáhnout 30 minut. Prodejci jsou také odpovědní za řízení front venku před obchodem, aby bylo zajištěno dodržování pravidel sociálního distancování.

Přístup do nákupních center, nákupních ulic a parkovišť musí být organizován příslušnými obecními úřady v souladu s pokyny ministra vnitra. To musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo možné dodržet vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi každou osobou.

Otevřená jsou také muzea, knihovny, kadeřnictví, salóny krásy a bazény. Fitness centra a sportovní kluby jsou zavřené.  Sektor Horeca, kultury, salóny krásy a masáže zůstávají zavřené.

Restaurace jsou zavřené, výdej u okénka možný

Od 19. října jsou zavřené bary, kavárny a restaurace. Výdej jídla u okénka je možný do 22 hodin. Výjimkou jsou hotelové restaurace, které mohou pokračovat v obsluze svých hostů. Hotely a B&B zůstávají otevřené, což je například důležité pro cestující, kteří potřebují někde strávit nařízenou karanténu.

Od 8. května se otevřou zahrádky restaurací. Podmínkou bude dodržení 4 osob u stolu a nošení roušek personálem a hosty v případě, že se zvednou od stolu. Zahrádky budou mít otevřeno pouze mezi 8:00 a 22:00.

V Belgii také platí zákaz vycházení, a to mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, s výjimkou neodkladných záležitostí, jako jsou cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce. Doporučuje se kontrolovat opatření v jednotlivých regionech, která se mohou měnit. Například v bruselském a valonském regionu platí zákaz vycházení mezi desátou večer a šestou ranní.

Zakázané je také požívat alkohol na veřejnosti a sály pro společenské události jsou zavřené. Dále platí zákaz konzumace potravin a pití alkoholu na trzích a večerky musí zavřít ve 22 hodin, přičemž po 20 hodině nesmí prodávat alkoholické nápoje.

V průběhu května budou povoleny venkovní aktivity až pro 50 lidí. Bude také uspořádána řada testovacích akcí v uzavřených prostorech. V červnu budou venkovní aktivity možné až pro 200 osob. U indoorových aktivit bude maximální obsazenost místnosti 75% CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) se stropem 200 návštěvníků.

Během vnitřních i venkovních akcí bude vždy povinné nosit roušku a respektovat přiměřenou vzdálenost mezi lidmi. U indoorových akcí by účastníci měli vždy sedět. Skupinová setkání na veřejnosti jsou omezena na deset lidí. Úzký kontakt je omezen na jednu osobu. Děti do 12 let se do tohoto limitu nezapočítávají.   

Práce z domova je povinná

Práce z domova je povinná. Výjimku samozřejmě tvoří funkce, které ze své podstaty není možné vykonávat na dálku. V tomto případě musí být respektována dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci.

Zaměstnanci, kteří potřebují i přes zákaz vycházení docházet do práce, musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele.

Nošení roušek

Nošení roušek je v uzavřených prostorách a frekventovaných místech povinné (neplatí pro děti mladší 12 let). Tato místa jsou určována místními úřady a regiony (například v Bruselu je rouška přikázána téměř všude).

Obvykle se jedná o veřejnou dopravu, obchody, a to bez ohledu na to, kolik je zde přítomných osob. Doporučuje se neustále mít roušku po ruce pro případ, že není možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi lidmi, to jest 1,5 metru.

Doporučuje se využívat belgickou trasovací aplikaci coronalert.

Kompletní přehled stávajících opatření naleznete na stánkách belgických úřadů.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Belgie