Covid: Do Belgie jen s testem a rovnou do karantény

Belgie se dlouho držela na přední příčce v počtu nakažených a hospitalizovaných s covidem-19, poslední dva měsíce se jí ale podařilo situaci zlepšit. Belgie se rozhodla udržet ekonomiku v chodu za cenu striktního omezení cestovního ruchu, tj. cest z/do zahraničí. Při příjezdu z červených zón, mezi které ČR patří, je vyžadováno testování, karanténa a vyplnění formulářů. V Belgii jsou otevřené obchody, holičství a muzea. Nadále však platí zákaz nočního vycházení, dodržování dostatečné vzdálenosti, nošení roušek či hygiena rukou.

Do Belgie povoleny pouze nezbytné cesty

Do 1. dubna 2021 jsou povoleny pouze nezbytné cesty do a z Belgie pod pokutou 250 EURO, kterou udělí policie všem kontrolovaným osobám, které omezení poruší. Zákaz cestování je sledován pro silniční, leteckou, námořní a železniční dopravu. Každý, kdo cestuje do nebo z Belgie, je povinen předložit čestné prohlášení (verze on-line) které je spojeno s vyplněním cestovního formuláře PLF a doložením potřebných dokumentů. Ze zákazu jsou vyjmuty následující případy:

1) Závažné rodinné důvody

  • sloučení rodiny (rodný list, oddací list…)
  • návštěva druha/družky (nesezdaní, 18 let a starší), který/á nežije ve stejné domácnosti, pokud lze poskytnout věrohodný důkaz stabilního a trvalého vztahu
  • cestování spojené se střídavou péčí o dítě
  • cestování za účelem občanské a náboženské svatby, pohřbu nebo kremace (blízké osoby nebo příbuzných)

2) Humanitární důvody

  • cestování ze zdravotních důvodů a za účelem lékařského ošetření
  • pomoc starším, nezletilým, zdravotně postiženým nebo zranitelným osobám
  • Návštěva blízkých v paliativní péči

3) Studijní účely

  • cestování žáků, studentů a stážistů účastnících se výměnného pobytu v rámci jejich studia
  • výzkumní pracovníci se smlouvou o hostování

4) Rezidenti v příhraniční oblasti

  • cesty spojené s každodenním životem za účelem výkonu těch aktivit, které jsou povoleny rovněž v Belgii

5) Profesionální důvod za účelem výkonu pracovní činnosti

6) Různé

Patří sem například péče o zvířata, cestování v rámci zákonných povinností (pokud je nelze provést online), naléhavé opravy v souvislosti s bezpečností vozidla a stěhováním do domu. Transit přes Belgii je také možný.

Pravidla pro vyplnění formuláře, testy a karanténu

Každý cestující starší 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). 

Pro cestující mladší 16 let se vyplňuje separátní formulář či je uvádí na svém formuláři doprovodné osoby. Toto opatření se netýká cestujících, kteří využijí jiný dopravní prostředek než letadlo či loď a pobývali v zahraničí méně než 48 hodin, anebo pokud cestující zůstává v Belgii méně než 48 hodin (např. transit). Pokud však osoba cestuje letadlem či lodí, bude po ní vyplnění formuláře požadováno. V případě nevyplnění formuláře může být cestujícím odepřen vstup na území země a může to vést k trestnímu řízení.

Ve formuláři se uvádí informace o tom, ve kterém regionu/regionech cestující pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň letecký spoj či jiný způsob dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu.

Při cestování je třeba sledovat takzvaný barevný systém, který má podobu semaforu a ukládá při návratu z teritorií určité povinnosti. Definování jednotlivých zón je průběžně aktualizováno na této stránce (www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/). 

Při příjezdu do Belgie z červené zóny, konkrétně z České republiky, musí mít nerezidenti starší 12 let negativní test PCR provedený nejdříve 72 hod před odjezdem do Belgie. Antigenní testy nejsou v tomto případě povolené. Zároveň se musí cestující podrobit karanténě, která může být ukončena výhradně po absolvování testu s negativním výsledkem uskutečněným sedmý den karantény.

Kromě povinného negativního výsledku testu před odjezdem by se měl ještě každý nerezident cestující do Belgie po příjezdu znovu otestovat. To lze provést pomocí testu PCR nebo rychlého antigenního testu.

Pro cestující vracející se z červených zón to znamená karanténu v délce nejméně sedm dnů, po níž následuje týden zvýšené ostražitosti (tj. 7 + 7dní). Často se stává, že jsou cestující během karantény kontrolováni, většinou telefonicky. Na základě formuláře přijde cestujícímu SMS, která jej vyzve k testu sedmý den karantény.

Po vysoce rizikovém kontaktu nebo po příjezdu do Belgie je karanténa deset dní. Tuto dobu lze zkrátit na minimálně sedm dní pod podmínkou negativního výsledku testu, pokud byl test proveden nejdříve sedm dní po expozici. Lidé, kteří mají pozitivní test na covid-19, se musejí izolovat po dobu deseti dnů.

Výjimku z testování mají děti do 6 let, nicméně se musí podrobit karanténě v délce 10 dní. Belgický rezident je podroben testu první a sedmý den karantény.

Výjimku prokazovat se testem mají nerezidenti, kteří se přepravují pouze letecky a kteří zůstávají výlučně v tranzitní zóně bez vstupu na belgické území. Jsou-li však součástí skupinového zájezdu, je požadováno prokázat se negativním testem.

Všechny osoby, které cestují do Belgie ze Spojeného království, Jižní Afriky nebo Jižní Ameriky, musí být v karanténě po dobu 10 dnů a realizovat PCR test první a sedmý den.

 Výjimky z karantény jsou umožněny pouze v následujících případech:

(1) U lidí s rozhodující rolí v důležitých odvětvích může být povolena práce na místě na základě osvědčení zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné (v souladu s rozhodnutím meziresortní konference o veřejném zdraví ze dne 2. prosince 2020). Zaměstnavatel musí vyplnit formulář BTA u všech zaměstnanců cestujících do zahraničí z pracovních důvodů.

 (2) Studenti mohou přerušit karanténu, aby mohli složit zkoušku (pouze ke složení zkoušky);

(3) cestující na pohřeb, přičemž pouze na účast na pohřbu a poté musí dokončit karanténu.

(4) v některých případech u rezidentů / cestujících, kteří byli v zahraničí z pracovních důvodů, přičemž bude při hodnocení PLF brána v potaz informace o služební cestě odsouhlasená zaměstnavatelem.

Pro firmy je speciální formulář

Od 4. ledna 2021 musí belgický zaměstnavatel nebo belgický klient či mezinárodní organizace usazená na belgickém území při vyslání na pracovní cestu do nebo z červené zóny v délce nejméně 48 hodin vyplnit speciální formulář BTA (https://bta.belgium.be/en).

Zaměstnanec musí po svém návratu zadat číslo prohlášení do cestovního formuláře PLF. Bez tohoto prohlášení nebude cesta považována za služební cestu. Tím se odlišují pracovní cesty od soukromých a zpravidla se na ně nevztahuje karanténa s ohledem na plnění služebních povinností.

Formulář BTA není určen pro nerezidenty při jejich cestě do Belgie za účelem dočasného nebo trvalého zaměstnání (ani v důležitých odvětvích nebo kritických pozicích), ale lze jej použít pro omezené obchodní kontakty související s konkrétním projektem v maximální délce 72 hodin.

Pro české firmy, které mají v Belgii neodkladné záležitosti, je doporučeno kontaktovat belgickou informační linku: +32 78 15 17 71 (nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be).

Obchody musejí dodržovat přísná pravidla

V Belgii jsou za přísných hygienických podmínek jako je dezinfikování rukou, udržování odstupu 1,5 metru a nošení obličejové masky, otevřené všechny obchody.

Obchodníci musí viditelným způsobem umístit informace o preventivních opatřeních. U vchodu musí být k dispozici dezinfekční prostředek na ruce a každý, kdo vstupuje do obchodu, si musí dezinfikovat ruce. Na nákup je třeba chodit samostatně (možný je doprovod dětí do 18 let, ale musí být co nejvíce omezen). Návštěva obchodu by neměla přesáhnout 30 minut. Obchodníci jsou také odpovědní za řízení front venku před obchodem, aby bylo zajištěno dodržování pravidel sociálního distancování.

Přístup do nákupních center, nákupních ulic a parkovišť musí být organizován příslušnými obecními úřady v souladu s pokyny ministra vnitra. To musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo možné dodržet vzdálenost nejméně 1,5 metru mezi každou osobou.

Otevřená jsou také muzea, knihovny, kadeřnictví a bazény. Fitness centra a sportovní kluby jsou zavřené.  Sektor Horeca, kultury, salóny krásy a masáže zůstávají zavřené.

Restaurace jsou zavřené, výdej u okénka možný

Od 19. října jsou zavřené bary, kavárny a restaurace. Výdej jídla u okénka je možný do 22 hodin. Výjimkou jsou hotelové restaurace, které mohou pokračovat v obsluze svých hostů. Hotely a B&B zůstávají otevřené, což je například důležité pro cestující, kteří potřebují někde strávit nařízenou karanténu.

Zrušení omezení v sektoru Horeca a kultury se očekává v květnu. Předpokladem uvolnění je zlepšení situace a zajištění dostatečného počtu antigenních testů, přístrojů na měření CO² a proočkování větší části populace.  

V Belgii také platí zákaz vycházení, a to mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, s výjimkou neodkladných záležitostí, jako jsou cesty z naléhavých zdravotních důvodů, služební cesty a cesta z domova do práce. Doporučuje se kontrolovat opatření v jednotlivých regionech, která se mohou měnit. Například v bruselském a valonském regionu platí zákaz vycházení mezi desátou večer a šestou ranní.

Zakázané je také požívat alkohol na veřejnosti a sály pro společenské události jsou zavřené. Dále platí zákaz konzumace potravin a pití alkoholu na trzích a večerky musí zavřít ve 22 hodin, přičemž po 20 hodině nesmí prodávat alkoholické nápoje.

Od 1. září jsou za předepsaných podmínek povolené veletrhy, kongresy a B2B akce. Základní podmínkou je, že organizátor musí dodržet stejná pravidla jako obchodní centra, tj.: dodržet předepsanou vzdálenost mezi jednotlivými návštěvníky, předběžná registrace osob, časové úseky pro jednotlivé návštěvy, respektování hygieny rukou (dezinfekce), povinná rouška/ústenka, platby pouze elektronicky.

Některé veletržní správy přistoupily k hybridním formám veletrhů, tj. jak fyzická přítomnost, tak i online. Jiné se rozhodly ke zrušení veletrhů.

Limit účastníků veřejných akcí (například: vesnický festival, sportovní soutěž nebo kulturní akce) je od 1. září maximálně 200 osob uvnitř, a nejvíce 400 lidí venku. Sportovní amatérské soutěže jsou ve vnitřních prostorech zakázané.

Skupinová setkání na veřejnosti jsou omezena na deset lidí. Úzký kontakt je omezen na jednu osobu. Děti do 12 let se do tohoto limitu nezapočítávají.   

Práce z domova je povinná

Práce z domova je povinná. Výjimku samozřejmě tvoří funkce, které ze své podstaty není možné vykonávat na dálku. V tomto případě musí být respektována dostatečná vzdálenost mezi zaměstnanci.

Zaměstnanci, kteří potřebují i přes zákaz vycházení docházet do práce, musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele.

Nošení roušek

Nošení roušek je v uzavřených prostorách a frekventovaných místech povinné (neplatí pro děti mladší 12 let). Tato místa jsou určována místními úřady a regiony (například v Bruselu je rouška přikázána téměř všude).

Obvykle se jedná o veřejnou dopravu, obchody, a to bez ohledu na to, kolik je zde přítomných osob. Doporučuje se neustále mít roušku po ruce pro případ, že není možné dodržet dostatečnou vzdálenost mezi lidmi, to jest 1,5 metru.

Doporučuje se využívat belgickou trasovací aplikaci coronalert.

Kompletní přehled stávajících opatření naleznete na stánkách belgických úřadů.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem