Belgie

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Belgií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Belgií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Belgií níže

4 doporučení pro vstup na belgický trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Hledání obchodních příležitostí

  Prvním krokem je obecný screening trhu, tedy zjištění, zda výrobek či nabízená služba má na belgickém trhu potenciál. Situace v souvislosti s koronavirovou krizí je příležitostí pro nové produkty a služby, ale také nahrazení výpadků v dodavatelských řetězcích. S tímto krokem může zahraniční kancelář (ZK) CzechTrade v Bruselu pomoci. ZK čerpá z dostupných statistik, zpráv z daného odvětví, belgického tisku a webových stránek firem, které českému klientovi konkurují. 

 2. Výběr obchodních partnerů

  Druhým krokem je vyhledání kontaktů na potenciální obchodní partnery na belgickém trhu. V Belgii nejsou k dispozici bezplatné databáze tohoto typu. Důvodem může být regionální a jazykové rozložení Belgie. V jižní valonské části se hovoří francouzsky, v severní části a na západě vlámsky a u hranic s Německem je malý region, kde se hovoří německy. Pokud se některé databáze tváří jako bezplatné, většinou zájemce o informaci přesměrují na placený portál. S vyhledáním kontaktů může ZK Brusel pomoci. Čerpá totiž z placených externích databází, ze svého seznamu kontaktů a internetu. K identifikaci správného partnera pomůže profil, jaký by daná firma měla mít, a popis nabízených výrobků či služby.

 3. Oslovení firem

  Třetím krokem je oslovení vybraných belgických firem, které si český klient vybere. Ideální jsou firmy střední, které mají sídlo v Belgii. Společnosti, které jsou navázané na zahraniční matky, jsou na nich často velmi závislé a málokdy mají volnost ve výběru svých dodavatelů. ZK Brusel belgické společnosti osloví s nabídkou a ověří zájem o spolupráci. Přidaná hodnota ZK Brusel je, že oslovuje firmy v rodném jazyce, z belgického telefonního čísla a jako státní agentura ČR, což zvyšuje prestiž.

  Při oslovování používá ZK prezentace klienta v různých jazykových mutacích, a to ideálně francouzštině, vlámštině a němčině. Pokud má klient prezentace pouze v anglickém jazyce, není to velký problém především pro vlámské a německy mluvící společnosti. Prezentace je v Belgii velmi důležitá, proto se doporučuje věnovat se její grafice. Belgie již karanténu pro firmy uvolnila a oslovené firmy reagují. Tomu ani nijak nebrání práce z domova, která je stále doporučena, pokud je to možné. Na druhou stranu je často těžké získat od firem vyjádření k pořízení nového produktu či služby, neboť musí přehodnotit investiční možnosti. Jsou však sektory jako potravinářství, kde je tento problém marginální.

 4. Aktuální příležitosti

  Aktuálně běží otevřený tendr na zdravotnické prostředky pro boj s koronavirovou krizí, do kterého je možné se registrovat. Do regionálních a federálních tendrů je možné se také hlásit prostřednictvím evropské stránky TED. Aktuální situace ohledně koronavirové krizi a podnikání je možné sledovat na webu Info Coronavirus. Aktuální informace pro dopravce naleznete na mapě trans.INFO.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Belgii

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Belgií

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Využijte Belgii jako testovací zemi

  Belgie je multikulturní země, 3 regiony (Vlámsko, Valonsko, Brusel), 3 jazyky (francouzština, vlámština, němčina). Tato skutečnost – země s románskou i germánskou kulturou – je brána jako výhoda pro využití Belgie jako testovacího trhu pro nové výrobky. I když má Belgie jednu federální vládu, finanční rozpočty pro jednotlivé regiony jsou spravovány regionálními vládami.

 2. Komunikujte a buďte trpěliví

  Je potřebné průběžně s partnerem komunikovat či se za firmou do Belgie vydat. Belgické firmy si dávají na čas a pouze trpělivost růže přináší. Navazování kontaktu je dlouhodobou záležitostí. Neváhejte se partnerům často připomínat.

 3. Účastněte se veletrhů

  Belgické firmy můžete potkat i na veletrzích v okolních zemích jako Francie, Nizozemsko či Německo. Některé veletrhy rotují v rámci zemí Beneluxu.

 4. Marketing nepoceňujte

  Důležitá je propagace a samotná vizuální podoba produktu. Při propagaci použijte jazyk pro tu část země, v níž se belgická firma nachází. Obecně Belgičané akceptují i dokumentaci v angličtině.

 5. Privátní značky táhnou

  Aktuálním trendem jsou privátní značky. Česká firma musí být připravena na dotaz, zda chce svůj výrobek prodávat pod cizí značkou.

 6. Promyslete inzerci v belgickém tisku

  Inzerce izolovaně není zpravidla účinná, měla by být součástí marketingové kampaně a respektovat rozdělení na frankofonní nebo vlámsky mluvící partnery.

 7. Vysílejte i vlastní pracovníky

  V případě vysílání pracovníků do Belgie či poskytování služeb na belgickém trhu českými OSVČ je nutné se registrovat v systému LIMOSA. Informace o postupu naleznete na webu LIMOSA.

 8. Na obchodní jednání se dobře připravte

  Pro Belgičany je příznačná organizovanost a produktivita práce, obchodní partneři jsou zpravidla na jednání dobře připraveni, očekávají podobný přístup z druhé strany.

 9. Reference pomohou

  Reference ze západní Evropy jsou velkým plusem při získávání kontraktu v Belgii.

 10. Využijte Belgii jako vstupní bránu nejen do Evropy

  Belgie je díky přístavům a vazbám na bývalé kolonie bránou do celého světa.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Belgie

Doporučujeme