CzechInvest v roce 2020 podpořil několik tisíc podnikatelů

Největší státem pořádaný hackathon v dějinách Česka, více než dvě stovky vzájemně propojených firem, tisíce zodpovězených dotazů na lince 1212 nebo zmapování výrobců zdravotnických ochranných prostředků včetně jejich výrobních kapacit.

To jsou jen některé výsledky a úspěchy agentury CzechInvest v roce 2020.

„Přestože v CzechInvestu pracuji už více než 16 let, nikdy jsem nezažil rok, během kterého by se nám tak moc rozrostla agenda. V podstatě ze dne na den se proměnilo zadání od ministerstva průmyslu a obchodu. Drtivá většina agentury se okamžitě zapojila do mnoha podpůrných aktivit, které ministerstvo a vláda zavedly a začaly poskytovat. Dopad je samozřejmě i praktický. Většina zaměstnanců pracovala a stále pracuje z domova, nastalá situace nás donutila přehodnotit priority práce, naučit se pracovat na dálku a využívat moderní komunikační platformy. Pandemie tudíž přinesla i pozitiva – uspíšila proces digitalizace našich procesů a zjistili jsme, že díky tomu umíme být efektivnější,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Hackni krizi a pomoz co největšímu počtu podnikatelů

CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu spustil po vzoru dalších evropských států v dubnu 2020 více než dvouměsíční hackathon Hack the Crisis. Jeho cílem bylo koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci krizové situace nebo zmírnit její dopady. Za celou dobu se do něj přihlásilo 206 projektů. Zapojilo se také více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. Neplacený mentoring pak poskytovalo více než 130 odborníků z různých oblastí. To všechno dělá z Hack the Crisis největší státem pořádaný hackathon v dějinách České republiky.

Ultracitlivé PCR testy vítězného projektu DIANA Biotechnologies na podzim 2020 představovaly téměř čtvrtinu testovací kapacity v tuzemsku, společnost nedávno navíc představila revoluční testy ze slin, kterou mohou výrazně navýšit počet vzorků, které jsou laboratoře denně schopné denně zpracovat. Plicní ventilátor CoroVent (2. místo) získal v extrémně krátkém čase certifikace od americké FDA a na konci října 2020 byl v tuzemsku poprvé použit v praxi. Bronzový LAM-X vyvíjí roušky, které se budou samy dezinfikovat. Jako follow-up hackathonu CzechInvest brzy představí příběhy těch nejúspěšnějších projektů.

DIANA Biotechnologies

Od samého začátku pandemie zaměstnanci CzechInvestu pomáhali na celostátní lince 1212. Od března do května vyřídili přes 15 tisíc dotazů (nejen) podnikatelů a snažili se je v nelehké době maximálně podpořit. Do konce prosince 2020 odpověděli na více než šest tisíc e-mailů s dotazy k programu Covid – Nájemné, jehož cílem je pomáhat českým podnikatelům, kteří v důsledku vládních opatření museli uzavřít své provozovny. V tomto programu zadministrovali téměř 12,5 tisíc žádostí a také 569 žádostí o úvěr COVID poskytovaný přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a necelých 26 tisíc žádostí ošetřovného pro OSVČ. Vedle toho poskytli více než tisíc konzultací k možnostem dotační i nefinanční podpory nebo tomu, jak se co nejlépe vypořádat s dopady pandemie koronaviru.

Spojit zdánlivě nespojitelné a spolupracovat napříč státní, soukromou i akademickou sférou

CzechInvest v první vlně pandemie pomohl urychlit certifikaci respirátoru a ochranné masky ČVUT. Propojil lutínského výrobce filtrů pro lékaře a záchranné složky, společnost Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s mladou brněnskou firmou Acam Solution, která Sigmě v extrémně krátkém čase dokázala zautomatizovat výrobu filtrů do respirátorů. Podobně v Brně propojil vědce s firmami a díky této spolupráci vzniklo přes 36 tisíc ochranných čelních štítů. Agentura pomohla rozjet Spojujeme Česko, online platformu sdružující iniciativy dobrovolníků, firem i státu v boji proti koronaviru, kam se zapojilo přes 90 subjektů, a portál GoVpoint, kde ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu propojovala nabídky a poptávky firem, institucí a státu.

Pětina testů na koronavirus pochází od vítěze Hack the Crisis

„Na jaře se do něj zaregistrovala více než tisícovka firem a úspěšně jsme spárovali více než stovku nabídek a poptávek. Empatie ve společnosti byla neskutečná. Spolupráci navázaly i firmy, u kterých bychom nečekali, že můžou vůbec spolupracovat. Například výrobce sportovního oblečení a padáků Sky Paragliders pomáhal s výrobou antibakteriálních roušek firmě Grade Medicals. Tržiště v první vlně spojilo svůj účel, ve druhém čtvrtletí letošního roku plánujeme spuštění komplexnější platformy,“ vysvětluje Reichl.

Rok 2020 se nesl ve znamení nejrůznějších průzkumů. CzechInvest zmapoval potřeby obcí na počty zdravotnických a osobních ochranných prostředků, dopady na podnikatele, startupy a také best practices ve vnitropodnikových protipandemických opatřeních u mezinárodních firem. Ve druhé polovině dubna CzechInvest uveřejnil seznam českých výrobců ochranných prostředků, kteří pomáhají v boji proti koronaviru a kteří mají potřebné certifikáty. Vedle toho průběžně aktualizoval jejich výrobní kapacitu. Omezené možnosti českých exportérů se pak snažil podpořit soutěží Digital Promotion 4.0, jejímž cílem bylo zmapovat a porovnat existující nástroje v oblasti digitální prezentace, které lze využít pro propagaci českých výrobců. Vznikl díky ní katalog inovativních prezentačních nástrojů pro exportéry.

„Komplikovanou situaci neměli v roce 2020 jen čeští podnikatelé, proto jsme na jaře 2020 spustili platformu COVID INFO. Ta sloužila a stále slouží zahraničním investorům, expatům a jiným anglicky mluvícím osobám jako zdroj informací k vládním opatřením a jiným novinkám v souvislosti s pandemií koronaviru a děním v ČR,“ říká ředitelka Divize Investic a zahraničních aktivit Veronika Zajícová. Na počátku pandemie zasílaly zahraniční kanceláře CzechInvestu také data ohledně ochranných opatření jiných zemí a vlád účinných v boji s touto nemocí v zahraničí. I na základě těchto vstupů pak ministerstvo průmyslu a obchodu tvořilo strategie v rámci zdravotnických i hospodářských opatření v České republice.

Nejen COVID

Přestože covidové aktivity v roce 2020 dominovaly, CzechInvest nezapomínal ani na své tradiční aktivity – rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti a inovativní ekonomiky naší země. Skrze odborné akce, programy, konzultace a mezinárodní konference kultivoval i konkrétně rozvíjel spolupráci podnikatelské, veřejné a výzkumně-vývojové sféry. CzechInvest mimo jiné:

  • Podpořil 79 českých startupů, které využily pandemii k přípravě na další expanzi.
  • Dojednal 27 investičních záměrů v hodnotě za 15,3 miliardy korun. Klíčové je to, že dvě třetiny všech těchto investic jsou s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2018 a 2019 přitom vysokou přidanou hodnotu měla pouze pětina nových projektů. Další čtvrtina loňských projektů je smart, tedy chytře lokalizovaná, což znamená, že prospívají danému regionu, zejména pak těm strukturálně postiženým.
  • Se podílel na dvou zásadních změnách v systému investičních pobídek. První se týká příjemců, které zasáhla pandemie a jejich investice nabírají zpoždění. Nově proto mohou žádat o prodloužení lhůty pro splnění minimálních podmínek, a to až o dva roky. Druhá změna pak cílí na potenciální žadatele. Snižuje limity investic pro získání investiční pobídky a zvýhodňuje výrobce speciálních zdravotnických potřeb, tedy oblast, která je pro ochranu života a zdraví občanů klíčová. Zvlášť příznivé jsou pak podmínky pro malé a střední podniky.
  • Získal 161 profilů potřeb firem, které poskytují informace o potřebách firem napříč Českou republikou v oblasti technické a sociální infrastruktury, kvalifikované pracovní síly, aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje nebo o spolupráci s místní samosprávou. V praxi to znamená, že potřeby firem může předat dalším relevantním orgánům státní a veřejné správy a sám služby přizpůsobit.
  • Dokončil a zpracoval 389 pasportizací podnikatelského prostředí, jejímž cílem je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic.
  • Připravil kurz Online akademie pro starosty zaměřený na rozvoj podnikatelského prostředí, který CzechInvest spustí v letošním roce.

Více informací k aktivitám CzechInvestu najdete také v jeho výroční zprávě.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme