Ekonomický profil kanadské provincie AlbertaV roce 2010 dosáhly výdaje firem na výzkum a vývoj (R&D) hodnoty 1,539 mld. CAD. Výdaje provinční vlády na vědecké činnosti dosáhly 604 mil. CAD. Univerzity a vysoké školy v Albertě získaly na výzkum a vývoj 833,1 mil. CAD. Alberta byla na 4. místě v Kanadě ve výši investic do rizikového kapitálu (6,7 % kanadských investic).

Alberta Enterprise and Advanced Education (AEAE)

Ministerstvo zodpovědné za podporu výzkumu a inovací v Albertě. Mezi základní činnosti AEAE patří poskytování financí a strategické řízení, pomoc s komercializací nových technologií a výzkumu, propojení inovátorů se správnými partnery. Poradním orgánem AEAE v oblasti výzkumu a inovací je Alberta Research and Innovation Authority.

Alberta Research and Innovation Act

Zákon na podporu systému výzkumu a inovací v provinci Alberta je v platnosti od 1.1.2010. Oficiálně založil program Alberta Innovates s cílem zajistit dlohodobou ekonomickou stabilitu a větší konkurenceschopnost provincie na světovém trhu. Alberta Innovates tvoří ekosystém pro inovace – základní výzkum, aplikovaný výzkum, komercializaci technologií, podnikání a pomoc začínajícím technologickým firmám v několika klíčových oblastech jako biotechnologie, zdravotnictví, energetika a životní prostředí.

Alberta Innovates spojuje vládní organizace (např. Alberta Research and Innovation Authority), výzkumné instituce (např. the National Institute for Nanotechnology, the Space Research Institute), univerzity (University of Alberta, University of Calgary, University of Lethridge, Athabasca University) a privátní sektor. Jedná se o integrovaný systém podpory výzkumu, vývoje a technologických inovací, který se soustředí na 4 klíčové obory:

biotechnologie v zemědělství, potravinářství a lesnictví

  • výzkum probíhá v těchto oblastech: živočišná genomika (sekvenování genomu), prionové a neurologické nemoci u hospodářských zvířat a vysoké zvěře (např. mad cow disease – BSE, chronic wasting disease – CWD), nutriční doplňky pro drůbež, olejnatá semena, bezpečnost potravin (nové balicí materiály), efektivní využívání biomasy, kompozitní materiály, bioplasty, vliv klimatické změny na lesní ekosystémy, rekultivace lesů;

zdravotnictví (life sciences)

  • výzkum probíhá v těchto oblastech: neurodegenerativní nemoci, nemoci způsobující invaliditu, genetika, preventivní medicína, onkologie, technika zobrazování (magnetická rezonance), kmenové buňky, obezita;     

energetika a životní prostředí

  • výzkum probíhá v těchto oblastech: energetické technologie (např. podzemní zplyňování uhlí, bezvodná těžba bitumenu z ropných písků, zpracování bitumenu), environmentální technologie (např. zachycování a skladování uhlíku, čištění odkališť po těžbě ropných písků a úprava vody), obnovitelné zdroje energie (např. uskladnění obnovitelné energie z různých zdrojů, technologie na přeměnu odpadu v palivo, aplikace nanotechnologií), vodní zdroje (např. zlepšení konzervace, efektivnosti a produktivity ve využívání vody);

komercializace technologií

  • zákon Alberta Research and Innovation Act vytvořil od 1. 1. 2010 organizaci Tech Futures, která je financovaná provinční vládou a zabývá se komercializací nových technologií.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme