Ekonomický profil kanadské provincie AlbertaAlberta je třetí největší průmyslové centrum v Kanadě po Ontariu a Quebecu. Tržby ve výrobním sektoru dosáhly 74,7 mld. CAD v roce 2012 a meziročně se zvýšily o 5,3 %. Hlavními centry jsou Edmonton, Calgary, Fort McMurray, Fort Saskatchewan, Joffre.  

Hlavní průmyslové sektory

Těžba ropy, zemního plynu a uhlí  

Tržby sektoru v roce 2011 dosáhly 89,8 mld. CAD. Na celkovém exportu provincie se podílí 70%. Sektor zaměstnává 174 tis. lidí. Alberta má 3. největší zásoby ropy na světě (170 mld. barelů) po Saúdské Arábii (265 mld.) a Venezuele (211 mld.), přičemž 99 % zásob připadá na ropné písky (oil sands). V Albertě se nachází 11 % světových zásob ropy a 98 % kanadských zásob ropy. Ropné písky jsou směs písku, bitumenu, jílů a vody a nacházejí se v severní části provincie.

Největším nalezištěm je Athabasca na severovýchodě provincie. Centrem je město Fort McMurray. Druhým největším nalezištěm je Cold Lake ležící jižně od naleziště Athabasca a severně od města Lloydminster. Nejmenším nalezištěm ropných písků je Peace River ležící na severozápadě střední části Alberty. Aktivní ložiska ropných písků zabírají rozlohu 140 200 km2, což je téměř dvojnásobek rozlohy ČR. Provinční vláda vlastní 81 % práv k nerostnému bohatství včetně ropných písků. Práva realizuje Ministerstvo energetiky (Alberta Department of Energy). Zbývajících 19 % práv k nerostnému bohatství vlastní federální vláda.

Komerční těžba ropy z ropných písků začala v roce 1967. Zhruba 80 % zásob ropných písků tvoří podzemní ložiska v hloubce minimálně 70 metrů pod povrchem a 20 % zásob je na povrchu. Těžba z hlubinných nalezišť se provádí metodou in-situ. Pod tlakem je vrty do naleziště ropných písků vháněna horká pára o teplotě vyšší než 250 stupňů, což ohřívá těžkou hustou ropu (bitumen). Následně jsou tekutý horký bitumen a kondenzovaná pára čerpány na povrch (těžební metoda in-situ).

Alberta zajišťuje 74 % produkce ropy v Kanadě. Průměrná denní produkce ropy v roce 2011 dosáhla 2,2 mil. barelů a meziročně se zvýšila o 6,9 %. Téměř 73 % vytěžené ropy tvoří bitumen z ropných písků a zbytek konvenční ropa. Povrchově se vytěžilo 51 % bitumenu a hlubinně 49 % bitumenu (metoda in-situ). Zhruba 57 % bitumenu bylo posláno na zpracování do tzv. upgraders na lehčí a cennější syntetickou ropu, která se pak dodává k dalšímu zpracování do rafinerií v Kanadě a USA. Produkce bitumenu by se měla do roku 2030 zvýšit na 5 mil. barelů denně. Mezi největší producenty ropy patří Suncor Energy, Canadian Natural Resources, Athabasca Oil Corporation.  

Alberta má obrovské zásoby zemního plynu zahrnující konvenční zemní plyn a nekonvenční zdroje jako jsou metan obsažený v uhelných slojích (coalbed methane) a břidlicový plyn (shale gas). Zásoby konvenčního zemního plynu dosahují 1,33 bilionu m3. Produkce zemního plynu v roce 2012 dosáhla 126 mld. m3 a meziročně se snížila o 5,6 %. Provincie Alberta zajišťuje 71 % produkce zemního plynu v Kanadě, což ji řadí mezi největší dodavatele zemního plynu na světě. Ložiska zemního plynu jsou především na severozápadě provincie. Největší plynárenskou firmou je Encana.  

Alberta má velké zásoby uhlí ve střední a jižní části provincie. Zhruba třetinu použitelného uhlí tvoří černé uhlí s vysokým obsahem uhlíku, které se vyváží především do Asie a používá jako surovina při výrobě oceli. Produkce uhlí v roce 2011 dosáhla 36,9 mil. tun. Alberta zajišťuje 50 % produkce uhlí v Kanadě a vlastní 60 % kanadských zásob uhlí (33 mld. tun).

Petrochemie

Největší výrobní sektor podle tržeb. V roce 2012 dosáhly tržby hodnoty 19,5 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 3,5 %. Podíl petrochemie na výrobním sektoru činí 26,1 %. Alberta je největší producent petrochemických výrobků (např. benzín, nafta, letecké palivo, plasty) v Kanadě. Centrem petrochemie je severovýchodní a střední Alberta a města Fort McMurray, Edmonton, Fort Saskatchewan a Scotford.

V provincii jsou v provozu tři rafinerie (2x Edmonton, Scotford) s denní zpracovatelskou kapacitou 422 tis. barelů ropy a deset upgraders (8x Fort McMurray, 2x Fort Saskatchewan) s denní kapacitou více než 1,1 mil. barelů bitumenu. V Albertě se nachází více než polovina kanadských petrochemických kapacit. Největší petrochemické firmy jsou Suncor Energy, Syncrude, Shell Canada, Imperial Oil, Canadian Natural Resources a Nexen.

Chemický průmysl

Druhý největší výrobní sektor podle tržeb. Jejich výše v roce 2012 dosáhla 12,4 mld. CAD a meziročně se snížily o 3,7 %. Podíl chemického průmyslu na výrobním sektoru činí 16,6 %. Sektor je soustředěn ve střední části provincie a zaměstnává přes 7 tis. lidí. Zaměřuje se na produkci základních chemikálií (ethylen, polyethylen), pryskyřice, umělých vláken, pesticidů a umělých hnojiv, apod.

V Joffre východně od města Red Deer se nachází největší výrobní komplex ethylenu a polyethylenu na světě s 5 závody. Mezi největší chemické firmy patří Nova Chemicals, Dow Chemical Canada, BP Canada Chemical Company, Praxair a Agrium.

Potravinářství

Třetí největší výrobní sektor podle tržeb. Jejich výše v roce 2012 dosáhla 11,7 mld. CAD a meziročně vzrostly o 3,6 %. Podíl potravinářství na výrobním sektoru činí 15,6 %. Sektor zaměstnává 22 tis. lidí. Alberta zajišťuje 20 % exportu kanadských potravin a je 3. největší vývozce po provinciích Saskatchewan a Ontario. Více než polovina tržeb sektoru připadá na produkci masa.

Hlavními exportními artikly jsou pšenice, semena řepky olejky, hovězí a telecí maso, řepkový olej, vepřové maso. Mezi největší exportní trhy patří USA (podíl 31,6 %), Japonsko (14,5 %), Čína (11,6 %), Mexiko (7,9 %) a Jižní Korea (3,7 %).

Informační a komunikační technologie (ICT)

Sektor tvoří 4 200 firem a 53 tis. zaměstnanců. Tržby v roce 2012 dosáhly 10,2 mld. CAD.

Mezi klíčové oblasti ICT patří digitální média (např. aplikace pro mobilní přístroje, elektronické vzdělávání a hry, interaktivní zábava, interaktivní marketing, webový design), software a informační technologie (programování na zakázku, tvorba digitálního obsahu, elektronické vzdělávání, software pro energetiku a průmysl přírodních zdrojů, software pro finanční služby, počítačové hry, zpracování a analýza obrazu, software pro řízení průmyslových procesů automatizace, systémové integrace, vědecký a inženýrský software, telekomunikace), bezdrátové širokopásmové technologie, bezdrátové aplikace a služby (geomatika a GPS, technologie pro lokalizaci a mapování, telematika, fyziologické monitory a senzory, bezdrátový obsah a služby).   

Strojírenství

Čtvrtý největší výrobní sektor podle tržeb. Jejich výše v roce 2012 dosáhla 9,1 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 9,9 %. Podíl strojírenství na výrobním sektoru činí 12,2 %. Robustní a rostoucí energetický sektor v provincii nabízí spoustu příležitostí pro výrobu strojů a zařízení na těžbu ropy, plynu, uhlí. V Albertě se vyrábí také zemědělské stroje a zařízení, dopravní zařízení. Sektoru dominují malé a střední firmy do 50 zaměstnanců.   

Kovovýroba

Pátý největší výrobní sektor podle tržeb. Jejich výše v roce 2012 dosáhla 6,4 mld. CAD a meziročně se zvýšily téměř o 17 %. Podíl kovovýroby na výrobním sektoru Alberty činí 8,5 %. Kovovýroba využívá příležitostí, které nabízí energetický sektor.

Dřevařský a papírenský průmysl

Tržby sektoru v roce 2012 dosáhly 4,0 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 9 %. Hodnota exportu dosáhla více než 2 mld. CAD. Nejvyšší tržby vykázala výroba buničiny a papíru, následují těžba a zpracování dřeva a výroba lepenky. Sektor zaměstnává 18 000 lidí.

Centrem průmyslu je severní část provincie. Komerčně využitelná lesní plocha zahrnuje 26,1 mil. hektarů, což představuje 40 % rozlohy provincie. Roční povolená těžba dřeva dosahuje 29,7 mil. m3, přičemž 62 % připadá na jehličnaté stromy a zbytek na listnaté. Lesy pokrývají téměř 60 % rozlohy provincie. Mezi hlavní druhy stromů podle objemu patří smrk (37 %), osika a topol (35 %), borovice (24 %).

Letecký a obranný průmysl

Sektor tvoří 170 firem a zhruba 6 000 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Tržby v roce 2012 dosáhly 1,3 mld. CAD, přičemž 40 % představuje export.

Mezi klíčové obory patří:

  • robotika a bezpilotní systémy vozidel (zabezpečovací a kontrolní systémy, bezdrátová komunikace, avionika, navigační systémy, globální polohovací systém) 
  • obranná elektronika (bezpečné taktické komunikační systémy, specializované senzory a další komponenty pro vojenské aplikace, software)
  • geomatika v leteckém průmyslu a výzkum (navigační systémy, senzorová technologie, bezdrátové komunikace, vesmírný výzkum)
  • výroba komponentů pro vojenská a civilní letadla, servis, generální opravy letadel (avionika, podvozek, motory, rekonstrukce interiéru i exteriéru letadel) 
  • logistická podpora vojsku (v Albertě se nacházejí 4 významné vojenské základny)

Mezi největší firmy v leteckém a obranném sektoru patří Pratt & Whitney, Raytheon Systems, Pelorus Navigation Systems, Spar Aviation Services.

Biotechnologie a zdravotnictví (life sciences)

Sektor tvoří 130 firem a 4 500 zaměstnanců. Tržby v roce 2012 dosáhly 800 mil. CAD. Jde o rostoucí komponent high-tech sektoru, který se skládá z několika oborů. Centrem sektoru jsou Calgary a Edmonton.

Biotechnologie pokrývají široké spektrum technologických oblastí jako jsou zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, genomika a proteomika, bioinformatika a nanotechnologie. Sektor představuje 60 společností, z nichž 75 % se zaměřují na inovační lékařskou léčbu a produkty. Agro-biotechnologie je subsektor biotechnologií zabývající se genetikou organismů pro využití  při výrobě a zpracování zemědělských produktů. Hlavní agenturou pro podporu a koordinaci zemědělského výzkumu je Alberta Agricultural Research Institute.

Lékařské přístroje tvoří subsektor zdravotnictví. Výzkum, vývoj a výroba se zaměřují na protetika, polohovací produkty pro pacienty pro využití v chirurgii a rehabilitaci, potřeby pro ošetření ran, měkké kontaktní čočky, produkty pro pacienty s tělesným postižením.

Lékařský výzkum tvoří další subsektor zdravotnictví. Alberta má výbornou mezinárodní odbornou pověst v následujících oborech:

  • výzkum kostí a kloubů
  • neurologie, kardiologie
  • výzkum a léčba rakoviny
  • výzkum cukrovky a transplantace
  • vakcíny proti infekčním nemocem    

Nejvýznamnější lékařskou výzkumnou institucí je Mazankowski Alberta Heart Institute. Lékařský výzkum finančně podporují Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Alberta Ingenuity Fund nebo Alberta Cancer Prevention Legacy Fund.

Nanotechnologie a mikrosystémy

Alberta je centrem nanotechnologií a mikrosystémů v Kanadě. Vlajkovou lodí výzkumu nanotechnologií je the National Institute for Nanotechnology (NINT), který se nachází na půdě University of Alberta v Edmontonu. NINT je integrovaná multidisciplinární instituce provádějící výzkum v oblasti fyziky, chemie, strojírenství, biologie, informatiky, farmacie a medicíny.

Instituce zaměstnává 400 výzkumníků, má vynikající odbornou pověst v zahraničí a úspěšně spolupracuje s firemním sektorem při komercializaci nanotechnologií a mikrosystémů v následujících oblastech: mikro-elektronicko-mechanické systémy, mikro-optické přístroje, nanobiotechnologie, nanoinženýrské tenkovrstvé struktury, nanomateriály.  

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme