Ekonomický profil kanadské provincie AlbertaAlberta je druhý největší exportér v Kanadě po provincii Ontario. Na celkovém kanadském exportu zboží v roce 2012 se podílela 20,6 %. (Pozn. Podíl Ontaria činil 35,2 %). Export zboží v roce 2012 dosáhl hodnoty 95,5 mld. CAD a směřoval do 190 zemí světa. Proti roku 2011 se zvýšil o 2,4 %. Hodnota exportu byla druhá nejvyšší v historii provincie po roce 2008, kdy dosáhla 110,2 mld. CAD. Mezi roky 2008 a 2009 došlo k poklesu hodnoty exportu zboží o 36 % kvůli globální ekonomické krizi.

Hlavní exportní položky v roce 2012:

  • ropa (61 % exportu)
  • chemikálie, ropné produkty a uhlí (9,8 %)
  • zemní plyn (8,3 %)
  • zemědělské produkty (5,9 %)
  • stroje a dopravní zařízení (4,1 %)
  • potraviny a nápoje (3,7 %)
  • papír a dřevařské produkty (2,2 %)
  • kovové výrobky (2,1 %)

Největším exportním trhem jsou tradičně USA s podílem 86,5 % na celkovém exportu v roce 2012. Následují Čína (3,8 %), Japonsko (2,1 %), Mexiko, Jižní Korea, Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, Austrálie, Indonésie a Rusko.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme