Ekonomický profil kanadské provincie AlbertaZákladní makroekonomické údaje Alberty za posledních 5 let
Rok 2007 2008 2009 2010 2011
Reálný růst HDP (%) 2,1 1,0 -4,4 3,3 5,2
Hodnota HDP (mld. CAD) – tržní ceny 258,9 294,7 244,8 271,0 295,3
Míra nezaměstnanosti (%) 3,6 3,6 6,6 6,5 5,5
Inflace (%) 5,0 3,1 -0,1 1,0 2,4

Zdroj: Statistics Canada

Alberta vytváří téměř 17 % HDP Kanady a má 3. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. (Pozn. Ontario vytváří 37 % a Quebec 20 % HDP). Reálný růst HDP v roce 2011 dosáhl 5,2 %. (Pozn. Reálný růst HDP Kanady v roce 2011 činil 2,6 %). Alberta zaznamenala nejvyšší ekonomický růst ze všech kanadských provincií. Alberta má nejvyšší hodnotu HDP/hlava ze všech provincií i států v Severní Americe.

Tahounem ekonomiky je energetika, jejíž podíl na tvorbě HDP v roce 2011 dosáhl 27,6 %. (Pozn. Ve srovnání s rokem 1985 podíl energetiky na tvorbě HDP klesl z 36,1 % na 27,6 %). Kromě energetiky se na tvorbě HDP podílely finanční a realitní služby (14,1 %), obchodní služby (9,5 %), stavebnictví (8,6 %), maloobchod a velkoobchod (8,1 %), doprava a podniky veřejných služeb (7,0 %), výrobní sektor (6,4 %) a zdravotnictví (5,1 %). Následovaly cestovní ruch, veřejná administrativa, vzdělání a zemědělství. 

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních 5 letech
Fiskální rok 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
Příjmy (mld. CAD) 35,805 35,652 34,854 39,249 37,922*
Výdaje (mld. CAD) 36,657 36,684 38,264 39,272 38,431*
Bilance (mld. CAD) -0,852 -1,032 -3,410 -0,023 -0,509*
Deficit/HDP (%) 0,3 0,3 1,4 0  

* odhad

Provinční vláda vykázala přebytek hospodaření naposledy ve fiskálním roce 2007-08. Návrh rozpočtu na fiskální rok 2013–2014 předložený v provinčním parlamentu v březnu 2013 počítá s deficitním hospodařením, což bude již 6. rok po sobě. Vláda odhaduje příjmy na 37,6 mld. CAD, výdaje na 38,0 mld. CAD a deficit by měl dosáhnout 400 mil. CAD.

Vláda sníží výdaje na školství (8,9 mld. CAD) i sociální programy. Výdaje na zdravotnictví se zvýší pouze o 3 %, přičemž během posledních 10 let se zvyšovaly o 9 % ročně. Výdaje na zdravotnictví (17,1 mld. CAD) tvoří 45 % celkových provozních výdajů vlády. Příjmy z těžby surovin (ropa, zemní plyn) se odhadují na 7,2 mld. CAD, což je pokles o 46% proti původním dlouhodobým výhledům.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme