Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

(Aktualizováno 19. 7. 2021) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky ohledně podpůrných COVID programů.

Na stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky na:

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím informační linky 1212.

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!

Další info: www.businessinfo.cz/koronavirus

Celorepublikové bezplatné informační linky

Informační linka ke koronaviru

1221

 • pracovní dny od 8 do 19 hodin
 • víkendy 9 až 16:30 hodin

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. Registrace a rezervace k očkování proti COVID19
 2. Informace o očkování
 3. Izolace a karanténa
 4. Rizikový kontakt
 5. Výsledky mých testů
 6. Rezervace na antigenní/PCR testování
 7. Aktuálně platná mimořádná opatření (vč. informací o zákazu volného pohybu osob, omezení hromadných akcí, pohybu a pobytu v přírodě, organizaci svateb a pohřbů, právu pokojného shromažďování a hygienické doporučení zaměstnavatelům)

Speciální linka pro firmy a OSVČ

1212

 • pracovní dny od 8 do 16 hodin

Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. „Ošetřovné“ pro OSVČ
 2. Program pomoc po tornádu
 3. Programy COVID v gesci ČMZRB
 4. COVID – Kultura
 5. Testování ve firmách
 6. COVID Veletrhy/Kongresy
 7. COVID 2021
 8. COVID Nepokryté náklady
 9. Ostatní informace pro podnikatele

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR

Informace k aktuálním omezením

Archiv zákazů a omezení k jednotlivým datům

Aktuální omezení platné od 19. července

ROZCESTNÍK omezení provozu za podmínek

Maloobchodní prodejny zboží a služeb a knihovnyProvozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a poddobné kluby, herny, kasinaNákupní centra s více jak 5 000 m2Tržiště, tržnice a mobilní provozovnyKrátkodobé a rekreační ubytovací službyLázně, rehabilitaceVnitřní sportoviště (tělocvičny, kurty, taneční studia, posilovny, fitness) Koupaliště umělá (plavecké bazény) wellness, sauny, solné jeskyněZOO, botanické zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky, veletrhyZájmová činnost dětí (6 až 18 let), dětské skupinyKoncerty, divadla, hudba, film, sportovní utkání, kongresy, vzdělávání a zkouškyVeřejné nebo soukromé akce, spolkové akce, sportovní, slavnosti, poutěVolby orgánů právnických osob

Podmínky a další informace

Omezení provozu a podmínky

Maloobchodní prodejny zboží a služeb a provozovny těchto služeb, s výjimkou provozů zařizujících nebo poskytujících služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a knihovny

Za podmínek:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živností, při nichž je porušována integrita kůže:

 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry
 • služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou 
 • provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je provozovatel povinen takovému zákazníkovi službu neposkytnout

zpět na přehled

Provozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky, herny a kasina

Za podmínek:

 • zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru
 • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby
 • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch
 • tanec není umožněn, s výjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu
 • v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu
 • provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu, podle níže uvedeného bodu u vstupu a v provozovně
 • zákazník nesmí vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost

zpět na přehled

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

Za podmínek:

 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.)
 • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu

zpět na přehled

Tržiště, tržnice a mobilní provozovny (prodej ve stáncích,v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení)

Za podmínek:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa
 • v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
  • v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny

zpět na přehled

Krátkodobé a rekreační ubytovací služby

Za podmínek:

 • při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače)
 • ubytovací služby lze poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou
 • provozovateli se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout
 • tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou
 • bez splnění výše uvedených podmínek lze poskytnout ubytovací služby v oddělených budovách:
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky
  • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

zpět na přehled

Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče

Za podmínek:

 • zakazuje se pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou
 • nařizuje se hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci,
 • nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí pacienta k hospitalizaci splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou a pacientovi se nařizuje mu splnění  podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče povinen takového pacienta k hospitalizaci nepřijmout; v případě, že pacient neprokáže splnění podmínek podle výše uvedeného bodu, nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit

zpět na přehled

Sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), taneční studia, posilovny a fitness centra

Za podmínek:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovených pod tabulkou; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit
 • nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry
 • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

zpět na přehled

Umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně

Za podmínek:

 • zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovených pod tabulkou; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit
 • nařizuje se provozovatelům dodržovat následující pravidla:
  • provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 75 % z maximální kapacity návštěvníků areálu
  • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu
  • provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
 • nařizuje se osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti

zpět na přehled

ZOO, botanické zahrady, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária, konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav

Za podmínek:

 • nařizuje se provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován
 • zakazuje se účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce

zpět na přehled

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let (včetně letních táborů)

Za podmínek:

 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech
 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby
 • zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou
 • provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat
 • v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách
 • jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou jedenkrát za 7 dní
 • trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou formou POC testu, preventivního antigenního testu určeného pro sebetestování, povinným testováním zaměstnanců, nebo testováním ve škole či školském zařízení (jak je v příslušných bodech uvedeno pod tabulkou) ve frekvenci každých 7 dní
 • výše uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání
 • nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce a v případě osoby mladší 18 let bezodkladně kontaktovat  jejího zákonného zástupce, který zajistí  její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce

zpět na přehled

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (kina, divadla apod.) včetně cirkusů a varieté, sportovní utkání, zápasy, závody apod., kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

Za podmínek:

 • maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 • maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo
 • na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m

zpět na přehled

Veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní (jiné než koncerty apod. uvedené v tabulce výše), taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy

Za podmínek, že ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech

A dále, že na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se nevztahují na:

 • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona
 • shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím s tím, že
  • koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry
  • koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce
 • sportovní příprava profesionálních sportovců a sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek pro vstup stanovené pod tabulkou; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50 osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava
 • sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání
 • organizovaná činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je organizátor činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti

zpět na přehled

Volby orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob

Za podmínek:

 • účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti
 • účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky pro vstup stanovené pod tabulkou; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek pro vstup stanovených pod tabulkou neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor

zpět na přehled

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
 • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Povinnost pro pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně

MO MZ takovým pořadatelům nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici, a to

 • v případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně bezodkladně,
 • v případě akcí konaných od 23. července 2021 nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Co je prodejní plochou?

 • Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:
  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.
 • Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.
 • Plocha obchodního centra
  • Neuplatní se možnost zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn výhradně jen všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Archiv omezení

Zpět na začátekzpět na přehled

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.
Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím speciální e-maily pro firmy a OSVČ:

1.   Opatření na podporu podnikání

Další opatření a programy mimo gesci MPO

COVID – KULTURA
Veškeré informace jsou dostupné na https://www.mpo.cz/kulturaOdpovědi na nejčastější dotazy k programu jsou v samostatném dokumentu

PROGRAMY COVID V GESCI MMR
Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva pro místní rozvoj

KOMPENZAČNÍ BONUS 1000 KČ pro OSVČ a společníky malých s.r.o.
Podrobnosti k podmínkám kompenzačního bonusu 1000 Kč
Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu na webu MF ČR

 1. Jak fungují bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele?
  Na webu ČMZRB i MPO jsou zveřejněny potřebné informace k programu COVID III, v rámci kterého jsou zajišťovány úvěry, jež budou poskytovány do 31. prosince 2021. Podnikatelé a firmy do 250 zaměstnanců tak mohou získat ručení za provozní úvěry až do výše 90 % jistiny úvěru. Pro podniky s 251 až 500 zaměstnanci platí limit ručení 80 % z jistiny úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Žadatelé vyřídí vše potřebné i pro poskytnutí záruky na pobočce úvěrující banky, tedy jedná se o administrativně jednoduchý systém poskytování podpor pro podnikatele.
 2. Od jakého data platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?
  Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena do konce roku 2022. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 3. EET povinnost byla pozastavena. Jakou formu dokladu má tedy obchodník nyní vydávat?
  Pozastavení evidence EET nemění nic na povinnost prodejce vydávat kupujícím daňový doklad, požádá-li o to kupující. Formu takového dokladu si daňový subjekt zvolí dle svých technických možností. Obdobné dotazy doporučujeme směřovat na Finanční správu.
 4. Připravují se podpůrné programy pro velké podniky nad 250 zaměstnanců?
  V květnu 2020 vznikl systém záruk EGAP (program COVID Plus) za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem své likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií COVID-19.
  EGAP tím získal nástroj, kterým může nejen podpořit české exportéry a investory přímo, ale i nepřímo prostřednictvím zvýšení úvěrových linek od bank. To se může týkat i pracovního kapitálu v souvislosti s přípravou a financováním výroby pro export, úvěrů na provoz, na provozní kapitál a rozšíření podnikání poskytnutých vývozcům nebo výrobcům – dodavatelům pro vývoz (přímým a nepřímým výrobcům).
  Od 1. července 2020 bylo nově umožněno čerpat záruku i podnikatelským subjektům, jejichž oborem převažující ekonomické činnosti je pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava a činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti. Od února 2021 můžou o záruky žádat i příjemci bankovních úvěrů, jejichž oborem převažující ekonomické činnosti je ubytování.
  Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
  Financování poskytnuté úvěrující bankou vývozci nebo výrobci činí nejvíce 25% obratu/ tržeb za rok 2019, nejméně však 5 mil. Kč, a nesmí překročit v souhrnu s jakéhokoliv financováním poskytnutým úvěrující bankou vývozci nebo výrobci a s ním propojeným osobám (ESS – ekonomicky spjatá skupina) částku 2 mld. Kč. Dne 14. 12. 2020 vláda schválila prodloužení programu do 30. 6. 2021 vč. úpravy některých jeho dílčích parametrů.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.  Testování ve firmách – k 1. 7. 2021 bylo ukončeno

Dotazy jsou tematicky členěny:

Dotazy k úhradám testování zaměstnavatelům

 1. Kolik z povinného samotestování zaplatí stát a kdo bude platit další náklady?
  Z veřejného zdravotního pojištění se bude na samotestování 4 x měsíčně hradit 60 korun na 1 zaměstnance a 1 test. Náklady navíc půjdou za zaměstnavateli.
 2. Jak je to s cenou antigenních testů?
  V nabídce distributorů jsou nyní pro samotestování různé typy testů, a to jak ze slin, tak z výtěru z nosu či z ústní dutiny. Také cena je různá. Dá se předpokládat, že s vyšší nabídkou cena na trhu klesne. Zaměstnavatelé získají, jak je uvedeno dříve, stanovenou dotaci 4 x 60 Kč, další náklady jsou jejich příspěvkem pro zdraví zaměstnanců. Zodpovědné firmy už testují několik měsíců a chrání tak zaměstnance i produkci
 3. Jaká je výše příspěvku na testy pro firmy? Popřípadě jakým způsobem se dá uplatnit sleva na testy?
  Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. Sleva se neuděluje, k úhradě uvedené částky dochází zpětně.
 4. Kde seženu formulář k vykázání počtu provedených testů vůči zdravotní pojišťovně?
  Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ. Na webu pojišťoven (a MPO) je formulář, kde firmy uvidí, jaké údaje po nich budou pojišťovny k testování požadovat. Zároveň bude sloužit pro kontrolu pojišťovnami nebo hygienickou stanicí. Pojišťovny připravují interaktivní formuláře, které budou k dispozici v okamžiku, kdy bude moct požádat u uhrazení nákladů za testy, tj. od začátku dubna.
  Od 1. 4. žádejte o příspěvek zdravotní pojišťovny na webu www.samotesty-covid.cz
  (VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech)
 5. V případě, že by firmy nakoupily testy přímo od výrobce, co to pro ně bude znamenat ve vztahu k proplácení nákladů a podobně?
  Pojišťovny budou proplácet příspěvek na testy uvedené na seznamu testů a držitelů výjimek, který se každým dnem rozrůstá a je zveřejněn na webu MZdr. Metodické pokyny pojišťoven jsou v přípravě.
 6. V případě, že testy firmy nakoupí od výrobce, který ale není uveden na zmíněném seznamu, co to pro ně bude znamenat ve vztahu k proplácení nákladů?
  V tuto chvíli existuje jednoduché doložení vůči zdravotním pojišťovnám, subjekt uvádějící výrobek na trh (může jít o výrobce či dovozce) v něm nefiguruje. Chcete-li mít jistotu, žádejte po svém prodejci informaci o distributorovi.
 7. Jak za testy platit – má firma zaplatit ze svého a potom to nějak přeúčtovat zdravotní pojišťovně – prosím o konkrétní postup?
  Ano, pojišťovny vyplatí příspěvek zpětně. Viz průvodce bod č. 10.
 8. A je daný limit ceny testů? 
  Cena není regulována.
 9. Jak se má firma vypořádat s případnými vícenáklady – například pokud by platila na testování zdravotníka?
  MPO řeší způsob testování, kde zdravotník není třeba, tedy samotestování, tomu odpovídá i průvodce. Rovněž je možné testování POC antigenními testy „závodním“ či smluvním lékařem daného podniku, nebo externím poskytovatelem zdravotních služeb – lékaři dostávají od zdravotních pojišťoven 350 Kč za provedený POC antigenní test. Protože se v nich výsledek přímo zaznamenává do informačního systému infekčních nemocí, lze pozitivní osobu bezodkladně izolovat a trasovat. Firmy mohou testování nadále realizovat i přímo v podniku, pokud si sjednají potřebného zdravotníka. Metodika testování ve firmách. Vícenáklady s tím spojení jdou však na vrub zaměstnavatelů.
 10. Může firma posílat své lidi na testy do autorizovaného zařízení – odběrového místa a shromažďovat výsledky? Jak se to platí v tomto případě?
  Firma musí zajistit testování zaměstnanců. Může jim tedy zajistit i testování POC antigenními testy „závodním“ či smluvním lékařem daného podniku, nebo externím poskytovatelem zdravotních služeb, ale nesmí povinnost zajistit přenést na zaměstnance, tedy je nutit si testy v testovacích centrech zajistit sami. Zaměstnanec může místo testu u zaměstnavatele předložit potvrzení o provedeném testu na odběrovém místě, pokud z různých důvodů preferuje tuto formu (např. se testuje častěji kvůli rodině). Co se týče PCR testů, tak aby náklady na ně hradila pojišťovna, musí žádanku vypsat lékař, jinak jde úhrada za testovaným. Případné náklady firem na PCR testy hrazeny nejsou.
 11. Pokud si objednáme externí tým pro antigennní testování, budeme mít nárok na finanční podporu pro zaměstnavatele?
  Ne, zdravotní pojišťovny proplácejí lékařům při POC antigenním testování 350 Kč na 1 test (1x za 3 dny), cena však nezahrnuje služby typu dopravy a odběrů na místě.
 12. Víme, že nám budou refundovány náklady pouze na jeden test na jednoho zaměstnance týdně (zhruba). Ale pokud bude testování povinné, jak často budeme muset testovat?
  Testování bude povinné jednou za 7 dní.
 13. Součástí týmu firmy jsou i zahraniční kolegové – lektoři, kteří jsou ve firmě dlouhodobě pracovně a zajišťují pro stávající české zaměstnance produktové školení. Vztahuje se povinnost testování i na ně? Kdo přispěje na jejich testování?
  Vztahuje. Jsou-li účastníky českého zdravotního pojištění, přispěje příslušná zdravotní pojišťovna.
 14. Jak otestovat zaměstnance z ciziny, kteří v ČR nemají pojištění a jejich příjmy nedosahují 10 000 Kč?
  Na náklady zaměstnavatele.
 15. Agenturní zaměstnance má povinnost testovat mateřská personální agentura nebo konečný zaměstnavatel, kde pak lidé pracují? A kdo si pak nárokuje zpětné proplacení testů od zdravotní pojišťovny?
  Dle mimořádného opatření se agenturní pracovníci pro tento účel považují za zaměstnance firmy, kde skutečně odvádějí práci. Zde je tedy nutné provádět testování a tento zaměstnavatel následně žádá o proplacení testů.
 16. Pokud si objednáme provedení testování ve firmě u externího lékaře, může si lékař na své úkony vyžádat úhradu u pojišťovny?
  Jsme toho názoru, že ano. Lékaři náleží dle MZdr úhrada výkonu provedení POC antigenního testu 350,72 Kč. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky a zápis do ISIN (viz web Ministerstva zdravotnictví). Další náklady by však šly na vrub zákazníka – firmy.
 17. Firma objednala testy od akreditovaného dodavatele z tabulky MZd, ale faktura byla vystavena jinou firmou – místo firmy Novatin s.r.o. přišla zálohová faktura od firmy Care Comm Pharm s.r.o. Bude na tuto fakturu uplatněna dotace?
  Care Comm Pharm je partnerem firmy Novatin a i v seznamu testů a držitelů výjimek na webu MZdr figuruje mezi kontakty. Předpokládá se však i fungování prostředníků, kteří nejsou takhle explicitně uváděni.
 18. Mám zaměstnance s minimálním úvazkem, za které firma neprovádí odvody. Jak mohu nárokovat dotaci na testování zaměstnanců?
   Je-li testovaný účastníkem systému zdravotního pojištění, může zaměstnavatel nárokovat příspěvek zdravotní pojišťovny jako za každého jiného zaměstnance.
 19. Mohou zaměstnavatelé žádat o proplacení testů i v případě kdy mají méně než 10 zaměstnanců a testování probíhá dobrovolně?
  Ano, mechanismus příspěvku vznikal nezávisle na tom, zda je na určitou skupinu vztažena povinnost. Žádat mohou např. i OSVČ bez zaměstnanců, pokud dobrovolně testují sebe sama.
 20. Při vyplňování formuláře na testování ve firmách se musí v tabulce vyplnit pole VOJ. Co to je VOJ?
  Číslo plátce pojistného tvoří osmimístné identifikační číslo a dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ), které přidělí zdravotní pojišťovna v případě existence více mzdových účtáren. Má-li zaměstnavatel jedinou mzdovou účtárnu, uvede jako dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky „00“. Podrobné informace k VOJ.
 21. V průvodce testováním stojí: „Jednou měsíčně vykáži firmy vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů.“ Kde lze najít příslušný formulář? V jakém formátu má firma vést evidenci testování všech zaměstnanců?
  Společnost či OSVČ si průběžně ukládá účtenky za nakoupené testy. Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ. Formulář evidence provedených testů, který bude podkladem pro kontroly ze strany zdravotních pojišťoven a hygienických stanic, je ke stažení na webu MPO: Vzor přehledu o provedených testech.
 22. Bude mít každá pojišťovna svůj formulář, nebo bude vytvořen jeden, kde zaneseme všechny údaje a najednou pošleme?
  Pokud víme, bude jeden společný systém. Pojišťovny na něm pracují.
  Od 1. 4. žádejte o příspěvek zdravotní pojišťovny na webu www.samotesty-covid.cz
 23. Bude propláceno mobilní testování mimo sídlo pracoviště?
  Jde-li o samotesty, mělo by být.
 24. Existuje možnost provedení samotestu v domácím prostředí, jde-li o zaměstnance pracující déle než 7 dní mimo pracoviště? Musí v tomto případě poskytnout test zaměstnavatel, nebo si test musí koupit sám zaměstnanec? Jak poté zaměstnanec prokáže výsledek testu zaměstnavateli, který jej požaduje pro účely proplacení ze strany pojišťovny?
  Test je povinen zajistit pro své zaměstnance zaměstnavatel. Na zaměstnance, kteří vykonávají práci mimo pracoviště (z domova), tzn. nejsou vůbec přítomni na pracovišti, se povinnost testování nevztahuje, dokud na pracoviště z různých důvodů nepřijdou. Mimořádné opatření umožňuje samotestování v domácích podmínkách pouze v případě, že zaměstnanec předchozích alespoň 7 dnů nedocházel na pracoviště. Výsledky testů (i těch provedených mimo pracoviště) musí pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny či hygienické stanice zaměstnavatel evidovat. Také musí uschovat faktury za nákup testů, nejen pro účetní, ale i kontrolní účely.
 25. Jakým způsobem vykazovat zaměstnance a externí zaměstnance (problematika GDPR). Jak je nutné formuláře vykazovat (s ohledem na kmenové a externí zaměstnance)?
  Z hlediska Mimořádného opatření MZd je na další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdodnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci, nahlíženo jako na zaměstnance, čili při samotestování na pracovišti je možné je otestovat a vykázat pojišťovnám 1x měsíčně prostřednictvím webového formuláře, který k tomu zveřejní. Z hlediska GDPR je k využití stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Mimořádné opatření neřeší, zda má být evidence externistů vedena zvlášť od kmenových zaměstnanců.
 26. Pokud firma otestuje dobrovolně i zaměstnance, kteří jsou na homeoffice a dovolené, může si žádat o příspěvek na tyto testy?
  Doporučujeme se obrátit na konkrétní zdravotní pojišťovny.
 27. Aktuálně je proplácen jeden test za týden. Na březen vychází jen 3 týdny, na duben pak 5 týdnů. Proplatí zdravotní pojišťovna tedy 5 krát 60,- nebo jak se toto bude řešit?
  Limit 4 hrazených testů měsíčně byl stanoven po dohodě se zdravotními pojišťovnami a skutečná délka měsíce v něm není odražena. Za pátý test, ať je proveden z důvodů kalendářních či kvůli opakování neprůkazného testu, pojišťovny příspěvek nevyplatí.
 28. Naše firma zakoupila větší množství testů, přičemž část testů chceme postoupit naší dceřince. Může si dceřinka požádat o úhradu ze strany pojišťoven, i když fakturu bude mít od nás (budeme jim to fakturovat)?
  Mateřská firma se distribucí své dceřiné firmě dostává do pozice prodejce zdravotnických prostředků a musí se řídit příslušnými zákony. Více viz. https://www.niszp.cz/cs/postup-pro-hospodarske-subjekty-dodavajici-ag-testy-s-vyjimkou-pro-sebetestovani. V principu pak platí, že samotestování se provádí u zaměstnavatele, tedy v tomto případě u dceřiné firmy, takže by o příspěvek měla žádat ta.

Zpět na rozcestník dotazů k Testování ve firmáchZpět na obsah konkrétních dotazů

3.   COVID – Nepokryté náklady

Vláda dne 8. března 2021 schválila program COVID – Nepokryté náklady. Výzva byla vyhlášena 1. dubna. Příjem žádostí probíhá od 19. dubna do 19. července.

Vláda dne 6. května schválila 2. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Výzva byla vyhlášena 10. června 2021. Příjem žádostí bude zahájen 28. června 2021.

Záměrem programu je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Výše podpory činí 60 % nepokrytých fixních nákladů. Limit na žadatele činí 40 mil. Kč v jedné výzvě programu.

Základní parametry programu COVID – Nepokryté náklady

 1. Je možné podporu kombinovat s podporou v programu COVID 2021?
  Ne, tyto programy nejsou navzájem kombinovatelné.
 2. Je možné čerpat program COVID Nepokryté náklady pouze za období 1. 2. 2021 – 31. 3. 2021? V lednu jsme čerpali COVID Gastro (10 dní ledna) a COVID Ubytování II (22 dní ledna). V takovém případě bychom samozřejmě všechny náklady vztahovali pouze na období 1. 2. – 31. 3. 2021.
  Rozhodným obdobím v programu COVID Nepokryté náklady je období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Není možné žádat o podporu pouze na část tohoto období. V případě, že žadatel žádal o podporu v jiných programech, konkrétně COVID Gastro a COVID Ubytování II, může následně žádat i o podporu v rámci programu COVID Nepokryté náklady. Je však nutné obdržené dotace (případně, pokud dotace zatím nebyla vyplacena, uvede výši dotace, o kterou v daném programu žádá) v jejich poměrné výši uvést v Přehledu o dotacích a snížit o ně výslednou ztrátu.
 3. Dle bodu 8.7 Výzvy COVID – Nepokryté náklady není možné podporu z programu kombinovat s Kompenzačním bonusem. To je jasné u OSVČ, kdy OSVČ = firma, tedy není možné žádat v obou dvou programech. Je ale možné čerpat Kompenzační bonus pro jednatele malých s.r.o.? Dá se to vykládat tak, že o COVID – Nepokryté náklady žádá společnost a o Kompenzační bonus žádají společníci (fyzické osoby), tedy je v tomto případě možné žádat o oba programy?
  Ne, takto to vykládat nelze. Uvedený výklad by byl v rozporu se zákonnou úpravou, na jejímž základě je podnikatelům kompenzační bonus vyplácen. Kompenzační bonus za období prvního čtvrtletí roku 2021 je vyplácen na základě zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Oba dva obsahují ustanovení určující, kdy podnikateli nevznikne nárok na vyplacení kompenzačního bonusu. V případě zákona č. 461/2020 Sb. jde o ustanovení § 8, v případě zákona č. 95/2021 Sb., o ustanovení § 9 zákona. Žadatel nemá nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, pokud mu byla vyplacena jakákoli jiná podpora, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného a podpory v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ.
  Žadateli o podporu ve formě kompenzačního bonusu mohou být jak OSVČ, tak společníci s.r.o. (nikoliv jednatelé, ti způsobilými žadateli, nejsou-li zároveň i společníky, nejsou). Výluka § 9, resp. § 8 v případě zákona č. 461/2020 Sb., hovoří obecně o podmínkách, kdy subjektu kompenzačního bonusu na něj nevznikne nárok; společníci s.r.o. jsou pak výslovně uvedeni v § 9 odst. 1 písm. d) zákona, a tedy nejsou nikterak vyděleni.
  Společníkům s.r.o. je dotace v podobě kompenzačního bonusu přidělena právě protože jsou společníci daného s.r.o. Jinými slovy, pokud by nebyli společníky s.r.o., na kompenzační bonus by nedosáhli. Protože je tato dávka ze své samé podstaty spjata s danou s.r.o., je nutné kompenzační bonus za rozhodné období buď následně navrátit, anebo žádost do programu nepokryté náklady nepodávat a kompenzační bonus si ponechat. Je na Vašem uvážení, jaká varianta je pro Vás výhodnější.
 4. Jak to, že není možná kombinace s kompenzačním bonusem, když se v zákoně umožňuje souběh s podporou nájemného? Myslel jsem, že podpora, která slouží k úhradě nájemného, je v současnosti COVID-Nepokryté náklady, jakožto nástupce dřívějšího programu COVID-Nájemné.
  Ano, podpora z programu Nepokryté náklady může být použita i na úhradu nájemného, není k tomu nicméně výslovně určena. Jedná se o plošnou podporu na nepokryté náklady podnikatelů, kam mohou, ale nemusí, spadnout náklady na nájemné. Protože tedy nejde z podstaty programu o sektorovou podporu nájemného podnikatelů, nelze ji kombinovat s podporou ve formě kompenzačního bonusu.
 5. Kompenzační bonus mám tedy vrátit až ve chvíli, kdy by se rozhodlo, že nám v rámci programu COVID – Nepokryté náklady budou prostředky přiděleny? Chápu to takto správně? Není tedy potřeba kompenzační bonus navracet teď hned před podáním žádosti?
  Ano, chápete to správně; v okamžiku přiznání dotace z programu Nepokryté náklady se totiž dostanete do rozporu se zákonem o kompenzačním bonusu, jehož podmínku již nebudete splňovat, a řešením uvedeného rozporu je buď navrácení dotace z programu Nepokryté náklady, anebo kompenzačního bonusu. Rozhodně jej tedy nenavracejte ještě před podáním žádosti. Pro další informace ohledně vrácení kompenzačního bonusu se obraťte na Finanční správu.
 6. Započítává se do Výkazu zisku a ztrát i náhrada mzdy čerpaná z programu Antivirus, nebo se podpořené mzdové náklady vylučují z upraveného Výkazu?
  Do Upraveného výkazu zisku a ztrát se započítají mzdové náklady (i ty podpořené z programu Antivirus) s tím, že osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc nesmí překročit průměrné měsíční osobní náklady na tuto pozici v roce 2019, nebo v roce 2020. Následně se do Přehledu o dotacích (tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) započítá podpora obdržená v rámci programu Antivirus A, B nebo A Plus v poměrné výši. O souhrnnou výši dotací v tabulce 3 Přílohy 2 Výzvy se následně sníží výsledná ztráta (nepokryté náklady).
 7. Ve výzvě je uvedeno, že je třeba zohlednit požádané a obdržené dotace. Požádali jsme o podporu v programu COVID Ubytování II, ale od února je to zatím bez vyřízení. Jak máme tedy započítat tuto dotaci?
  Na tento případ je ve Výzvě výslovně pamatováno: „Žadatel sníží ztrátu prokázanou Upraveným výkazem dle této Přílohy 2 Výzvy o součet dotací uvedených v Přehledu o dotacích. Do tohoto součtu se zahrnují i dotace, o které má žadatel požádáno, ale není o nich ještě rozhodnuto. Celkový přehled je uveden v Tabulce 4a, nebo 4b.“ Z dotace si započítáte pouze poměrnou částku za překryv rozhodných období, dle tabulky Přehled o dotacích (tedy 22 dnů v lednu 2021, neboť rozhodné období programu COVID Ubytování II je do 22. ledna 2021).
  V rámci žádosti je v souladu s podmínkami bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise třeba přiznat mimo jiné i veškeré dotace podle bodu 3.1. Dočasného rámce, u kterých je překryv rozhodných období s rozhodným obdobím programu Nepokryté náklady. Proto, abyste nebyli z Výzvy vyřazeni, namísto přiznané dotace z programu Ubytování uvedete tu částku, o kterou jste v programu požádali, ačkoli Vám ještě nebyla přidělena. Jinými slovy, bude se s ní pro účely výpočtu dotace z programu Nepokryté náklady počítat, jako by Vám již přiznána byla. Pokud ji neuvedete, a přesto požádáte, dostanete se do rozporu s podmínkami Výzvy a dotace Vám nebude udělena; pokud bude na základě následných kontrol zjištěno, že částky dotací jsou výsledně vyšší, než kolik jste uvedl v Přehledu o dotacích (včetně částek dotací, o nichž v době podání žádosti v rámci této Výzvy nebylo rozhodnuto, tedy na základě konečného rozhodnutí byla stanovena jiná částka, než o kterou jste v programu Ubytování žádal a kterou jste uvedl do Přehledu o dotacích) přistoupíme k částečnému nebo úplnému odnětí dotace, v souladu s čl. 18 Výzvy.
 8. Za loňský rok jsme čerpali dotaci COVID – cestovní kanceláře (rozhodné období 20. 2. – 10. 10. 2020), v současné chvíli bychom rádi požádali o dotaci COVID – Nepokryté náklady, ale během jejího rozhodného období jsme obdrželi právě tuto první dotaci (přišla 3. 2. 2021). Je nutné jí tedy započítat do tržeb v tomto období, nebo jí pro účely výpočtu můžeme vyjmout?
  Do Přehledu dotací (viz tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) se uvádí ty dotace, které žadatel získal (příp. o něž požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto) za rozhodné období (1. 1. 2021 – 31. 3. 2021) nebo jeho část. Program COVID – Cestovní kanceláře nemá překryv v rozhodném období, proto se do Přehledu dotací neuvádí, i když k jeho vyplacení došlo až v 1.Q 2021. Rozhodující tedy není okamžik, kdy je dotace vyplacena, ale to, zda se jiný program, v rámci nějž bylo žádáno o podporu, svým rozhodným obdobím překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů.
 9. Mohou o podporu v rámci programu COVID – Nepokryté náklady žádat také spolky/nadace/nestátní neziskové organizace/školské právnické osoby?
  Ano, za předpokladu, že splňují podmínky Výzvy, tedy že jde o oprávněné žadatele dle čl. 5, tedy podnikatele, vykonávající svou činnost na základě zákona o živnostenském oprávnění, nebo obdobným způsobem, kteří jsou za rozhodné období ve ztrátě a kterým poklesl obrat za rozhodné období oproti srovnávanému období minimálně o 50 %. Na právní formě žadatele nám nezáleží.
 10. Jsme společnost, která má vícero provozoven/různou podnikatelskou činnost, vše pod jedním IČO. Ztrátu jsme zaznamenali pouze u některé ze svých činností, zbylé byly v provozu, bez ztráty/s poklesem obratu, který byl nižší, než 50 %. Můžeme žádat o podporu v programu COVID – Nepokryté náklady pouze na tu na naši činnost/na ty naše provozovny, kde jsme ztrátu/pokles obratu nejméně o 50% zaznamenali? Lze oddělit naše podnikatelské činnosti/provozovny pro účely podpory?
  Při posuzování poklesu obratu se hledí na podnikatele jako celek. Nelze oddělovat podnikatelovu činnost. Pokud podnikatel není ve ztrátě a nesplňuje podmínku poklesu obratu za rozhodné období v porovnání se srovnávacím období minimálně o 50 % dle čl. 5 Výzvy, a to za celou společnost (za celé IČO), tedy veškeré provozovny/celou svou podnikatelskou činnost, není oprávněným žadatelem v programu.
 11. Mohu do nepokrytých nákladů dát zaplacené sociální a zdravotní pojištění OSVČ?
  Náklady na zdravotní a sociální pojištění OSVČ bohužel nelze zahrnout do Upraveného výkazu zisku a ztráty, neboť nejde o daňově uznatelný náklad.
 12. Cestovní kanceláře účtují ve zvláštním režimu, příjmy za služby do odletu klientů jsou v zálohách a nejsou tedy tržbami. Mohou je počítat do výnosů?
  Jak je uvedeno v Příloze 2 Výzvy, žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy za Rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti tak, jak požaduje § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví „Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.“
  Pouze pro účely Výkazu o poklesu obratu jsou přijaté zálohové platby za služby, které plátci DPH účtují ve zvláštním režimu pro cestovní službu dle §89 zákona o DPH, považovány za výnosy a lze je pro účely prokázání poklesu výnosů zahrnout do Výnosů z vlastních výkonů a zboží. V případě, že tak bude učiněno, je nutné je takto zahrnovat do rozhodného i srovnávacího období. Jinými slovy, pokud žadatel chce uplatnit zálohy za rozhodné období, musí zahrnout i ty zálohy, které obdržel ve srovnávacím období.
 13. Je potřeba mít podklady dotace ověřené auditorem, anebo postačí účetní?
  Upravený výkaz zisku a ztrát musí být ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností pouze v případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním a před započtením dotací (viz řádek 49 Tabulky 1 Přílohy 2 Výzvy nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč.
 14. Ve Výzvě je uvedeno, že pokud ztráta přesáhne 5 milionů Kč, je potřeba doložit i zprávu od auditora. Rozumíme správně, že je myšlena ztráta před zohledněním přijatých podpor? Naše celková ztráta z podnikání činila -6 mil Kč, získali jsme podpory ve výši 4 mil Kč. Celková ztráta po zohlednění přijatých podpor je tedy -2 mil Kč. Je i tak je potřeba doložit zprávu auditora?
  Ano, ověření Upraveného výkazu zisku a ztráty a Zpráva auditora je v takovém případě třeba. Pro toto určení je rozhodující ztráta podle Upraveného výkazu, kam se podpora ještě nezapočítává: „V případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním (viz řádek 49 Tabulky 1 nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč, musí být Upravený výkaz ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností (dále pro obě varianty společně jen „auditor“) podle této Přílohy 2 Výzvy oddílu D.“
 15. Vstoupí zálohy, které měsíčně platíme za energie/nájemné/leasing, do upraveného výkazu zisků a ztrát? Vyúčtovací faktury máme 1x ročně, takže v nákladech průběžně nejsou.
  Platí princip věcné a časové souvislosti, proto je třeba vycházet ze skutečné reálné spotřeby za Rozhodné období. Pokud není ještě energie za Rozhodné období vyfakturována, může žadatel spotřebu energie za Rozhodné období odhadnout (a to v případě podvojného účetnictví, nikoliv v případě daňové evidence) a tento účetní odhad podložit pro účely výkazu a případnou kontrolu. Leasingové splátky mohou být zahrnuty pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů, opět při respektování účetního principu věcné a časové souvislosti.
 16. Jak postupovat v případě, když OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje)?
  Pokud podnikatel nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci, je třeba, chce-li podat žádost do programu Nepokryté náklady, do Upraveného výkazu zahrnout skutečné příjmy a výdaje za Rozhodné období vstupující do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání, a to na základě daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních z příjmů. Jako Upravený výkaz předloží přehled skutečných příjmů a výdajů za Rozhodné období v sumarizované podobě a členění dle § 7b zákona o daních z příjmů.
  Pokud uplatňuje výdaje procentem z příjmů, tedy uplatňuje tzv. paušální výdaje, nemůže žádost do programu bez dalšího podat. Paušálními výdaji pro účely podmínek Výzvy totiž nelze doložit ztrátu, ani pokles obratu za rozhodné období. V takovém případě je tedy třeba doložit skutečné příjmy a výdaje, které podnikatel za rozhodné a srovnávací období měl, a zpracovat podle nich Upravený výkaz zisku a ztrát. Není-li toho schopen, nemůže o podporu v programu žádat.
 17. Spadají do nákladů splátky půjček?
  Splátky půjček a úvěrů nejsou nákladem. Nákladem jsou úroky z půjček, bankovní poplatky spojené se získáním půjčky apod.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

4.   COVID – Nepokryté náklady II

Vláda dne 6. května 2021 schválila 2. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady. Výzva byla vyhlášena 10. června 2021. Příjem žádostí probíhá od 28. června do 13. září 2021.

Základní parametry II. výzvy programu COVID – Nepokryté náklady

 1. Je možné podporu kombinovat s podporou v programu COVID 2021?
  Ano, podpora z programu COVID 2021 bude nicméně muset být zohledněna v rámci Přehledu o dotacích.
 2. Dle bodu 8.7 Výzvy 2 programu COVID – Nepokryté náklady není možné podporu z programu kombinovat s Kompenzačním bonusem. To je jasné u OSVČ, kdy OSVČ = firma, tedy není možné žádat v obou dvou programech. Je ale možné čerpat Kompenzační bonus pro jednatele malých s.r.o.? Dá se to vykládat tak, že o COVID – Nepokryté náklady žádá společnost a o Kompenzační bonus žádají společníci (fyzické osoby), tedy je v tomto případě možné žádat o oba programy?
  Ne, takto to vykládat nelze. Uvedený výklad by byl v rozporu se zákonnou úpravou, na jejímž základě je podnikatelům kompenzační bonus vyplácen. Kompenzační bonus za duben a květen 2021 je vyplácen na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Zákon obsahuje ustanovení § 9, které určuje, kdy podnikateli nevznikne nárok na vyplacení kompenzačního bonusu. Žadatel nemá nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, pokud mu byla vyplacena jakákoli jiná podpora, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného a podpory v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ.
  Žadateli o podporu ve formě kompenzačního bonusu mohou být jak OSVČ, tak společníci s.r.o. (nikoliv jednatelé, ti způsobilými žadateli, nejsou-li zároveň i společníky, nejsou). Výluka § 9 hovoří obecně o podmínkách, kdy subjektu kompenzačního bonusu na něj nevznikne nárok; společníci s.r.o. jsou pak výslovně uvedeni v § 9 odst. 1 písm. d) zákona, a tedy nejsou nikterak vyděleni.
  Společníkům s.r.o. je dotace v podobě kompenzačního bonusu přidělena právě protože jsou společníci daného s.r.o. Jinými slovy, pokud by nebyli společníky s.r.o., na kompenzační bonus by nedosáhli. Protože je tato dávka ze své samé podstaty spjata s danou s.r.o., je nutné kompenzační bonus za rozhodné období buď následně navrátit, anebo žádost do programu nepokryté náklady nepodávat a kompenzační bonus si ponechat. Je na Vašem uvážení, jaká varianta je pro Vás výhodnější.
 3. Jak to, že není možná kombinace s kompenzačním bonusem, když se v zákoně umožňuje souběh s podporou nájemného? Myslel jsem, že podpora, která slouží k úhradě nájemného, je v současnosti COVID – Nepokryté náklady, jakožto nástupce dřívějšího programu COVID-Nájemné.
  Ano, podpora z programu Nepokryté náklady může být použita i na úhradu nájemného, není k tomu nicméně výslovně určena. Jedná se o plošnou podporu na nepokryté náklady podnikatelů, kam mohou, ale nemusí, spadnout náklady na nájemné. Protože tedy nejde z podstaty programu o sektorovou podporu nájemného podnikatelů, nelze ji kombinovat s podporou ve formě kompenzačního bonusu.
 4. Kompenzační bonus mám tedy vrátit až ve chvíli, kdy by se rozhodlo, že nám v rámci programu COVID – Nepokryté náklady budou prostředky přiděleny? Chápu to takto správně? Není tedy potřeba kompenzační bonus navracet teď hned před podáním žádosti?
  Ano, chápete to správně; v okamžiku přiznání dotace z programu Nepokryté náklady se totiž dostanete do rozporu se zákonem o kompenzačním bonusu, jehož podmínku již nebudete splňovat, a řešením uvedeného rozporu je buď navrácení dotace z programu Nepokryté náklady, anebo kompenzačního bonusu. Rozhodně jej tedy nenavracejte ještě před podáním žádosti. Pro další informace ohledně vrácení kompenzačního bonusu se obraťte na Finanční správu.
 5. Započítává se do Výkazu zisku a ztrát i náhrada mzdy čerpaná z programu Antivirus, nebo se podpořené mzdové náklady vylučují z upraveného Výkazu?
  Do Upraveného výkazu zisku a ztrát se započítají mzdové náklady (i ty podpořené z programu Antivirus) s tím, že osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc nesmí překročit průměrné měsíční osobní náklady na tuto pozici v roce 2019, nebo v roce 2020. Následně se do Přehledu o dotacích (tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) započítá podpora obdržená v rámci programu Antivirus A, B nebo A Plus v poměrné výši. O souhrnnou výši dotací v tabulce 3 Přílohy 2 Výzvy se následně sníží výsledná ztráta (nepokryté náklady).
 6. Ve výzvě je uvedeno, že je třeba zohlednit požádané a obdržené dotace. Požádali jsme o podporu v programu COVID 2021, ale doposud o ní nebylo rozhodnuto. Jak máme tedy započítat tuto dotaci?
  Na tento případ je ve Výzvě výslovně pamatováno: „Žadatel sníží ztrátu prokázanou Upraveným výkazem dle této Přílohy 2 Výzvy o součet dotací uvedených v Přehledu o dotacích. Do tohoto součtu se zahrnují i dotace, o které má žadatel požádáno, ale není o nich ještě rozhodnuto. Celkový přehled je uveden v Tabulce 4a, nebo 4b.“ Z dotace si započítáte pouze poměrnou částku za překryv rozhodných období, dle tabulky Přehled o dotacích (tedy 30, respektive 39 dnů za COVID 2021, v závislosti na tom, zda žadatel zvolí jako rozhodné období pouze duben, či duben i květen).
  V rámci žádosti je v souladu s podmínkami bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise třeba přiznat mimo jiné i veškeré dotace podle bodu 3.1. Dočasného rámce, u kterých je překryv rozhodných období s rozhodným obdobím programu Nepokryté náklady. Proto, abyste nebyli z Výzvy vyřazeni, namísto přiznané dotace z programu COVID 2021 uvedete tu částku, o kterou jste v programu požádali, ačkoli Vám ještě nebyla přidělena. Jinými slovy, bude se s ní pro účely výpočtu dotace z programu Nepokryté náklady počítat, jako by Vám již přiznána byla. Pokud ji neuvedete, a přesto požádáte, dostanete se do rozporu s podmínkami Výzvy a dotace Vám nebude udělena; pokud bude na základě následných kontrol zjištěno, že částky dotací jsou výsledně vyšší, než kolik jste uvedl v Přehledu o dotacích (včetně částek dotací, o nichž v době podání žádosti v rámci této Výzvy nebylo rozhodnuto, tedy na základě konečného rozhodnutí byla stanovena jiná částka, než o kterou jste v programu COVID 2021 žádal a kterou jste uvedl do Přehledu o dotacích) přistoupíme k částečnému nebo úplnému odnětí dotace, v souladu s čl. 18 Výzvy.
 7. Za loňský rok jsme čerpali dotaci COVID – Nájemné III (rozhodné období 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020), v současné chvíli bychom rádi požádali o dotaci z druhé Výzvy programu COVID – Nepokryté náklady, ale během jejího rozhodného období jsme obdrželi právě tuto první dotaci (přišla 3.4.2021). Je nutné jí tedy započítat do tržeb v tomto období, nebo jí pro účely výpočtu můžeme vyjmout?
  Do Přehledu dotací (viz tabulka 3 Přílohy 2 Výzvy) se uvádí ty dotace, které žadatel získal (příp. o něž požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto) za rozhodné období (1.4.2021 – 31.5.2021, respektive 1.4.2021 – 30.4.2021) nebo jeho část. Program COVID – Nájemné III nemá překryv v rozhodném období, proto se do Přehledu dotací neuvádí, i když k jeho vyplacení došlo až v dubnu 2021. Rozhodující tedy není okamžik, kdy je dotace vyplacena, ale to, zda se jiný program, v rámci nějž bylo žádáno o podporu, svým rozhodným obdobím překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů.
 8. Mohou o podporu v rámci programu COVID – Nepokryté náklady žádat také spolky/nadace/nestátní neziskové organizace/školské právnické osoby?
  Ano, za předpokladu, že splňují podmínky Výzvy, tedy že jde o oprávněné žadatele dle čl. 5, tedy podnikatele, vykonávající svou činnost na základě zákona o živnostenském oprávnění, nebo obdobným způsobem, kteří jsou za rozhodné období ve ztrátě a kterým poklesl obrat za rozhodné období oproti srovnávanému období minimálně o 50 %. Na právní formě žadatele nám nezáleží. S ohledem na čl. 8.17 Výzvy mohou požádat pouze o podporu na svou podnikatelskou činnost.
 9. Jsme společnost, která má vícero provozoven/různou podnikatelskou činnost, vše pod jedním IČO. Ztrátu jsme zaznamenali pouze u některé ze svých činností, zbylé byly v provozu, bez ztráty/s poklesem obratu, který byl nižší, než 50 %. Můžeme žádat o podporu v programu COVID – Nepokryté náklady pouze na tu na naši činnost/na ty naše provozovny, kde jsme ztrátu/pokles obratu nejméně o 50% zaznamenali? Lze oddělit naše podnikatelské činnosti/provozovny pro účely podpory?
  Při posuzování poklesu obratu se hledí na podnikatele jako celek, jak uvádí mj. čl. 8.17 Výzvy. Nelze oddělovat podnikatelovu činnost. Pokud podnikatel není ve ztrátě a nesplňuje podmínku poklesu obratu za rozhodné období v porovnání se srovnávacím období minimálně o 50 % dle čl. 5 Výzvy, a to za celou společnost (za celé IČO), tedy veškeré provozovny/celou svou podnikatelskou činnost, není oprávněným žadatelem v programu.
 10. Mohu do nepokrytých nákladů dát zaplacené sociální a zdravotní pojištění OSVČ?
  Náklady na zdravotní a sociální pojištění OSVČ bohužel nelze zahrnout do Upraveného výkazu zisku a ztráty,  neboť nejde o daňově uznatelný náklad.
 11. Cestovní kanceláře účtují ve zvláštním režimu, příjmy za služby do odletu klientů jsou v zálohách a nejsou tedy tržbami. Mohou je počítat do výnosů?
  Jak je uvedeno v Příloze 2 Výzvy, žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy za Rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti tak, jak požaduje § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví „Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.“
  Pouze pro účely Výkazu o poklesu obratu jsou přijaté zálohové platby za služby, které plátci DPH účtují ve zvláštním režimu pro cestovní službu dle §89 zákona o DPH, považovány za výnosy a lze je pro účely prokázání poklesu výnosů zahrnout do Výnosů z vlastních výkonů a zboží. V případě, že tak bude učiněno, je nutné je takto zahrnovat do rozhodného i srovnávacího období. Jinými slovy, pokud žadatel chce uplatnit zálohy za rozhodné období, musí zahrnout i ty zálohy, které obdržel ve srovnávacím období.
 12. Je potřeba mít podklady dotace ověřené auditorem, anebo postačí účetní?
  Upravený výkaz zisku a ztrát musí být ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností pouze v případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním a před započtením dotací (viz řádek 49 Tabulky 1 Přílohy 2 Výzvy nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč.
 13. Ve Výzvě je uvedeno, že pokud ztráta přesáhne 5 milionů Kč, je potřeba doložit i zprávu od auditora. Rozumíme správně, že je myšlena ztráta před zohledněním přijatých podpor? Naše celková ztráta z podnikání činila -6 mil Kč, získali jsme podpory ve výši 4 mil Kč. Celková ztráta po zohlednění přijatých podpor je tedy -2 mil Kč. Je i tak je potřeba doložit zprávu auditora?
  Ano, ověření Upraveného výkazu zisku a ztráty a Zpráva auditora je v takovém případě třeba. Pro toto určení je rozhodující ztráta podle Upraveného výkazu, kam se podpora ještě nezapočítává: „V případě, že ztráta prokázaná žadatelem dle Výsledku hospodaření před zdaněním (viz řádek 49 Tabulky 1 nebo u daňové evidence rozdíl příjmů a výdajů) Upraveného výkazu za Rozhodné období je vyšší než 5 mil. Kč, musí být Upravený výkaz ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností (dále pro obě varianty společně jen „auditor“) podle této Přílohy 2 Výzvy oddílu D.“
 14. Vstoupí zálohy, které měsíčně platíme za energie/nájemné/leasing, do upraveného výkazu zisků a ztrát? Vyúčtovací faktury máme 1x ročně, takže v nákladech průběžně nejsou.
  Platí princip věcné a časové souvislosti, proto je třeba vycházet ze skutečné reálné spotřeby za Rozhodné období. Pokud není ještě energie za Rozhodné období vyfakturována, může žadatel spotřebu energie za Rozhodné období odhadnout (a to v případě podvojného účetnictví, nikoliv v případě daňové evidence; pouze pokud by pro účely žádosti žadatel, který vede daňovou evidenci, sestavil Upravený výkaz zisku a ztráty a Výkaz o poklesu obratu tak, jako by daný subjekt byl účetní jednotkou, může tak také učinit) a tento účetní odhad podložit pro účely výkazu a případnou kontrolu. Leasingové splátky mohou být zahrnuty pouze do výše dle právních předpisů upravujících daň z příjmů, opět při respektování účetního principu věcné a časové souvislosti.
 15. Jak postupovat v případě, když OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje)?
  Pokud podnikatel nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci, je třeba, chce-li podat žádost do programu Nepokryté náklady, do Upraveného výkazu zahrnout skutečné příjmy a výdaje za Rozhodné období vstupující do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání, a to na základě daňové evidence vedené dle § 7b zákona o daních z příjmů. Jako Upravený výkaz předloží přehled skutečných příjmů a výdajů za Rozhodné období v sumarizované podobě a členění dle § 7b zákona o daních z příjmů, popřípadě pokud není daňová evidence dostačující, např. pro prokázání poklesu tržeb dle Výkazu o poklesu obratu či z jiných důvodů, může takový žadatel pouze pro účely Výzvy Upravený výkaz zisku a ztráty a Výkaz o poklesu obratu sestavit tak, jako by byl účetní jednotkou. V takovém případě musí ale dodržet všechna kritéria a požadavky pro sestavení těchto výkazů jako by byl účetní jednotkou
  Pokud uplatňuje výdaje procentem z příjmů, tedy uplatňuje tzv. paušální výdaje, nemůže žádost do programu bez dalšího podat. Paušálními výdaji pro účely podmínek Výzvy totiž nelze doložit ztrátu, ani pokles obratu za rozhodné období. V takovém případě je tedy třeba doložit skutečné příjmy a výdaje, které podnikatel za rozhodné a srovnávací období měl, a zpracovat podle nich Upravený výkaz zisku a ztrát. Není-li toho schopen, nemůže o podporu v programu žádat.
 16. Spadají do nákladů splátky půjček?
  Splátky půjček a úvěrů nejsou nákladem. Nákladem jsou úroky z půjček, bankovní poplatky spojené se získáním půjčky apod.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Zpět na začátek

Archiv proramu Ošetřovné pro OSVČ II

Výzva za období 6. dubna až 16. května 2021 byla zveřejněna 28. 5. 2021, příjem žádostí byl zahájen 31. 5. 2021 a ukončen 30. 6. 2021.
Výzva za březen 2021 byla zveřejněna 21. 4. 2021, příjem žádostí byl zahájen 22. 4. 2021 a ukončen 21. 5. 2021.
Výzva za období 1. až 28. února 2021 byla zveřejněna 18. 3. 2021, příjem žádostí byl zahájen 19. 3. 2021 a ukončen 19. 4. 2021.
Výzva za leden 2021 a 21. a 22. prosince 2020 byla zveřejněna 9. 2. 2021, příjem žádostí byl zahájen 10. 2. 2021 a ukončen 11. 3. 2021.
Výzva za období 1. až 30. listopadu 2020 byla zveřejněna 18. 12. 2020, příjem žádostí byl zahájen 21. 12. 2020 a ukončen 21. 1. 2021.
Výzva za období 14. až 31. října 2020 byla zveřejněna 5. 11. 2020, příjem žádostí byl zahájen 9. 11. 2020 a ukončen 9. 12. 2020.

Dotazy je možné zasílat na osetrovne@mpo.cz

Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2
a obchodních center do 5000 m

Co je prodejní plochou?
Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

 • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
 • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
 • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory!

Plocha obchodního centra
Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Ani do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všechny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinessInfo.cz
• Teritorium: Česká republika