Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

B. Společná expozice vystavovatelů

Jedná se o společné expozice minimálně 6 českých vystavovatelů a MPO se společným zázemím na veletrzích s všeobecným či odborným zaměřením. MPO hradí vystavovatelům mj. výstavní plochu a stavbu expozice.

Prostor v expozici

MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2, max. 9 m2 (z toho 1–2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty, koberec, hlavní poutač) včetně osvětlení. MPO hradí centrální připojení elektřiny, přívod a odpad vody a pojištění té části expozice, která je hrazena MPO.

Vystavovatel si hradí nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své části expozice zajišťované realizační firmou na základě zvláštní písemné objednávky předem). Vnitřní členění expozice jednotlivých vystavovatelů a její vnitřní grafika (např. na stěnových panelech), kterou vystavovatel také hradí na vlastní náklady, nebudou narušovat koncept celkové expozice a podléhají schválení MPO.

Veškerá plocha přesahující rozměr základní plochy garantované MPO a všechny náklady s ní související budou také hrazeny vystavovatelem realizační firmě. Vystavovatel dále hradí registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu a alikvotně, dle počtu m2 plochy, na níž vystavuje, také rozvody elektřiny, náklady na spotřebu energie a vody, další technické služby a vybavení společných prostor. Vystavovatelé si také sami pojistí exponáty a vlastní firemní vybavení.

Grafický koncept expozice

Expozice je realizována podle schváleného Prezentačního manuálu MPO pro ČOÚ. Jednotná společná grafika expozice vyjadřuje skutečnost, že se jedná o společnou expozici České republiky a je hrazena MPO. MPO také hradí a schvaluje loga a názvy jednotlivých vystavovatelů, které budou umístěny na informačním pultu, panelu nebo límci stánku. Vystavovatel se zavazuje, že svou vnitřní grafikou, kterou hradí na vlastní náklady, nenaruší celkový koncept české expozice.

Společné prostory v expozici

Společné zázemí (kuchyňka, sklad, popř. jednací místnosti) je k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem společné expozice. Společné zázemí tvoří kuchyňka (vybavená dřezem, boilerem, několika lednicemi, min. jedním kávovarem a varnou konvicí, sadou nádobí pro 18 osob + nádobím na jedno použití dle potřeby), skladové prostory s regály, věšáky, koši a event. několika uzamykatelnými skříňkami a případně prostor pro jednání vybavený stoly a židlemi.

Doprovodná propagace

Doprovodnou propagaci odpovídající nabídce vítězné realizační firmy (např. společenská akce, seminář, workshop, tisková konference, inzerce, společná multimediální prezentace aj.) hradí MPO. Doprovodný program je možné v průběhu příprav po dohodě MPO s vystavovateli a navrhující asociací upravovat dle aktuálních podmínek. Firmy, které budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu, pokud o to požádají nejpozději 1 měsíc před zahájením akce. MPO zajišťuje vydání katalogu „Průvodce společnou expozicí ČR“.

Doporučujeme